B 28: Stop for straksskilsmisser (Forslag til folketingsbeslutning om stop for straksskilsmisser.)

B 28: Stop for straksskilsmisser

STATUS I FOLKETINGET

Bortfaldet

STATUS I PARLAMENTET.DK

Afstemning

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 28

Fremsat af: Karin Nødgaard (DF), Karina Adsbøl (DF), Pernille Bendixen (DF), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Susanne Eilersen (DF), Søren Espersen (DF), Morten Marinus (DF), Peter Skaarup (DF)

Fremsat dato: 06.12.2016

Samling: 2016-17

Ministerium: Børne- og Socialministeriet

Udvalg: Social- og Indenrigsudvalget (SOU)

B 28 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...


Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af indeværende folketingsår at fremsætte forslag til lov om ændring af ægteskabsloven, således at det ikke længere er muligt at opnå direkte skilsmisse uden en forudgående separationsperiode på 6 måneder, medmindre der foreligger en skilsmissegrund efter ægteskabslovens bestemmelser herom.

Bemærkninger til forslaget

Baggrund: lovændringen i 2013

Fra og med den 1. juli 2013 blev lovgivningen vedrørende skilsmisser ændret, således at ægtefæller, som er enige om, at de vil skilles, fik ret til at blive skilt med det samme i stedet for først at være separeret i 6 måneder (lovforslag nr. L 157, folketingsåret 2012-13). Før denne lovændring kunne man først opnå direkte skilsmisse uden forudgående separation, såfremt der forelå en skilsmissegrund. Skilsmissegrunde er beskrevet i ægteskabslovens §§ 32-36 og indebærer bl.a., at en ægtefælle har ret til skilsmisse, hvis ægtefællerne grundet uoverensstemmelser har levet adskilt i de seneste 2 år. Derudover drejer det sig om utroskab, vold og seksuelle overgreb, bigami og børnebortførelse.

Tabel over antal skilsmisser mellem to personer af forskelligt køn. Tallet i parentes viser den procentvise stigning i forhold til antal skilsmisser samme måned året før

2012
2013
September
1.276
1.964 (54 pct.)
Oktober
1.385
3.058 (121 pct.)
November
1.625
2.046 (26 pct.)
December
857
1.781 (108 pct.)

(Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.dk, tabel SKI207 og egne beregninger. Afrunding forekommer)

Mange fortryder skilsmissen

Mange skilsmisser kunne dog være undgået, hvis der havde været en separationsperiode, som der var før juli 2013. Af artiklen »Tusinder fortryder skilsmisse« fra Berlingske Nyhedsbureau den 4. april 2015 fremgår det således, at hvert ottende par, der i 2014 havde søgt om skilsmisse, fortrød. De fleste af dem nåede dog at ombestemme sig, inden Statsforvaltningen havde behandlet deres ansøgning. I alt nåede 3.342 ægtepar at trække deres ansøgninger tilbage i 2014. En del ægtepar nåede ikke at trække deres ansøgninger tilbage og blev således skilt. Nogle af disse klagede efterfølgende over for hurtig sagsbehandling.

En skilsmisse kan få alvorlige konsekvenser, især hvis der er børn involveret. Derfor bør ægtefællerne også have gjort sig seriøse overvejelser, inden de træffer en så indgribende beslutning, og det sker langtfra altid. Således udtalte jurist Arne Stryhn Madsen fra Statsforvaltningen i Nykøbing Falster, hvor skilsmissesagerne behandles: »Jeg har oplevet, at en ansøgning er sendt fredag aften, og inden jeg når at møde på kontoret mandag morgen, så ligger der en mail, der så inderligt beder om, at vi ser bort fra den netop indsendte skilsmisseansøgning«. (»Tusinder fortryder skilsmisse«, Berlingske Nyhedsbureau, den 4. april 2015).

Formålet med beslutningsforslaget

Lovændringen i 2013 medførte således blot, at ægtefæller, som er enige om at blive skilt, kan blive skilt straks uden en tvungen betænkningstid på 6 måneder. Formålet med dette beslutningsforslag er at genindføre denne betænkningstid, så det ikke længere er muligt at få foretaget en skilsmisse uden en 6-månedersseparationsperiode, medmindre der foreligger en skilsmissegrund efter ægteskabslovens bestemmelser herom.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
06.12.16
1. behandling
27.01.17
2. behandling

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
06.12.16
Afstemning start
13.12.16
Afstemning slut

Emneord: skilsmisse

Relaterede forslag:

26.02.2014 L 146: Simpel vold og seksuelle overgreb som skilsmissegrund m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?