Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

B 19: Skærpede beføjelser for politiet til at lukke hashklubber (Forslag til folketingsbeslutning om skærpede beføjelser for politiet til at lukke hashklubber.)

B 19: Skærpede beføjelser for politiet til at lukke hashklubber

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 19

Fremsat af: Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Alex Ahrendtsen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Dennis Flydtkjær (DF), Pia Kjærsgaard (DF)

Fremsat dato: 06.12.2011

Samling: 2011-12

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Retsudvalget (REU)

B 19 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen inden den 1. april 2012 at fremlægge forslag om, at politiet skal kunne lukke en hashklub, første gang politiet konstaterer strafbare forhold i lokalet, når: den, der råder over lokalet, allerede i forbindelse med et andet lokale har fået advarsel om, at lokalet vil blive lukket, hvis der igen konstateres strafbare forhold.

Bemærkninger til forslaget

Formålet med forslaget er, at politiet langt hurtigere og mindre ressourcekrævende skal kunne lukke hashklubber, når den, der råder over lokalet, allerede har fået en advarsel om, at lokalet vil blive lukket, hvis der igen konstateres strafbare forhold mv., jf. lovbestemmelserne herom i den såkaldte hashklublov (lov nr. 471 af 7. juni 2001). Formålet er således, at en advarsel om nedlukning af hashklubaktiviteter skal følge den, der har fået advarslen, uanset om de strafbare aktiviteter m.v. næste gang konstateres i et andet lokale, vedkommende råder over.

Politiet vurderede i år 2000, at der var op mod 100 illegale hashklubber alene i København. I 2001 vedtog Folketinget hashklubloven, hvorefter politiet – efter forudgående advarsel – kan forbyde besøgende i bestemte lokaler, hvis politiet kan konstatere virksomhed, der systematisk indebærer strafbare handlinger, og som kan medføre ulempe og utryghed hos omkringboende. Politiet tolkede fra begyndelsen ifølge daværende politidirektør i København, Hanne Bech Hansen, at betingelserne for at lukke en hashklub var 10-15 politimæssige konstateringer af strafbare forhold. Siden har Københavns Politi strammet grebet om hashklubberne, idet man har omtolket betingelserne for at lukke en hashklub til kun tre til fem konstateringer (se bl.a. artiklen: »Politiet har fået nyt våben i kampen mod hashklubberne« lagt på www.pol.dk, den 20. marts 2005, kl. 17.56).

Selv om politiet har lukket mange hashklubber de seneste år, er de stadig et massivt problem – og ikke kun i København. Også politiet i andre dele af landet bruger mange ressourcer på at gribe ind over for ulovlighederne, herunder ikke mindst på Fyn, hvor man indtil videre har lukket hele 11 hashklubber alene i 2011. Erfaringen er desværre, at når politiet har lukket en hashklub, åbner der kort tid efter en ny på en anden adresse og i en række tilfælde med den eller de samme bagmænd. Politiet kan herefter begynde forfra med at indsamle dokumentation for, at aktiviteterne på det nye sted systematisk indebærer strafbare handlinger, og give en advarsel, selv om den, der råder over lokalet, er den samme, der drev en nærliggende hashklub, som politiet lige har fået lukket ved hjælp af et besøgsforbud (se artiklerne »Hashklubber driver gæk med politiet«, og »Flere og flere steder lukkes«, henholdsvis side 4 og 5, Fyens Stiftstidende, den 18. november 2011).

Efter forslagsstillernes opfattelse viser erfaringerne, at de tiltag, der allerede er gjort med hashklubloven, og politiets skærpede fortolkningspraksis ikke er tilstrækkeligt til at komme den udbredte handel med hash i disse klubber til livs. De nugældende beføjelser kan ikke i tilstrækkeligt omfang presse klubbernes bagmænd uden at koste politiet et helt uacceptabelt ressourceforbrug.

Forslagsstillerne ønsker derfor at give politiet nye beføjelser, således at politiet, første gang man i et bestemt lokale konstaterer strafbare handlinger, herunder bl.a. hashsalg og -besiddelse, uden videre kan nedlægge forbud mod besøgende i hashklublovens forstand, dvs. lukke en hashklub, når den, der råder over lokalet, allerede i forbindelse med et andet lokale har fået en advarsel af politiet.

Med disse skærpede beføjelser vil politiet i højere grad kunne presse bagmændene, og det vil bidrage til en hurtigere og mere effektiv bekæmpelse af hashsalg og andre strafbare forhold i forbindelse med hashklubber, og det vil samtidig kunne frigøre mange ressourcer hos politiet til andre formål.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
06.12.11
1. behandling
03.02.12
2. behandling
11.06.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
06.12.11
Afstemning start
22.05.12
Afstemning slut
10.06.12

8. Jun 2012 16:41
Mark Hulstrøm

Mener at al hash skal afkriminalseres. Der er legalisereing en mulighed. Muligvis alle andre stoffer også

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?