B 74: Sikring af den fortsatte drift og udvikling af danskernes digitale ordborg ordnet.dk (Forslag til folketingsbeslutning om sikring af den fortsatte drift og udvikling af danskernes digitale ordborg ordnet.dk.)

B 74: Sikring af ordnet.dk

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 74

Fremsat af: Alex Ahrendtsen (DF), Michael Aastrup Jensen (V), Lars Barfoed (KF)

Fremsat dato: 28.03.2014

Forkastet dato: 11.06.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Kulturministeriet

Udvalg: Kulturudvalget (KUU)

B 74 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen at bidrage til den fortsatte drift og udvikling af danskernes digitale ordbog ordnet.dk ved at fortsætte med at yde økonomisk tilskud til ordbogen.

Bemærkninger til forslaget

Siden 2004 har Det Danske Sprog- og Litteraturselskab arbejdet på den største kilde til en nutidig forståelse af det danske sprog: ordnet.dk. Ordnet.dk er med sine mere end 50.000 daglige brugere blandt de største danske hjemmesider inden for det kulturelle område og er en af danskernes foretrukne kilder til sproglig førstehjælp, uanset om man har dansk som sit modersmål eller som andetsprog. Ordnet.dk har hidtil været finansieret i et samarbejde mellem Carlsbergfondet og Kulturministeriet. Kulturministeriet har således siden 2004 ydet et årligt tilskud til ordnet.dk fra tipsmidlerne, men Kulturministeriet har nu besluttet at indstille støtten. Dermed er ordnet.dk lukningstruet, men er blevet reddet af Carlsbergfondet, som ekstraordinært har besluttet at skyde 1 mio. kr. i ordbogen i 2014. Den ekstraordinære bevilling fra Carlsbergfondet er imidlertid ikke nok til at sikre den fortsatte eksistens af ordnet.dk, og derfor bør Kulturministeriet fortsat prioritere at indgå i en samfinansiering af ordnet.dk med minimum 1,2 mio. kr. årligt i tilskud. Pengene skal komme fra tipsmidlerne.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
28.03.14
1. behandling
02.06.14
2. behandling
11.06.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
28.03.14
Afstemning start
04.04.14
Afstemning slut
10.06.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 4. juni 2014

Emneord: ordnet.dk digital ordbog

UDVALGT INDLÆG FOR

Thomas Huulbæk Titanium
Jeg støtter forslaget, men jeg kan ikke helt sige, om jeg gør det af personlige årsager eller af mere generelle årsager - måske mest det første, for jeg bruger ofte ordnet.dk. Samtidig mener jeg…

GÅ TIL INDLÆG

17. Apr 2014 22:45
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Jeg støtter forslaget, men jeg kan ikke helt sige, om jeg gør det af personlige årsager eller af mere generelle årsager - måske mest det første, for jeg bruger ofte ordnet.dk. Samtidig mener jeg også, at sproget er vigtigt og jeg er en af dem, der får det fysisk dårligt, når det bruges forkert.

Så ja, fra min side.

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?