B 16: Sektorspecifik fusionskontrol på telemarkedet (Forslag til folketingsbeslutning om sektorspecifik fusionskontrol på telemarkedet.)

B 16: Fusionskontrol på telemarkedet

STATUS I FOLKETINGET

Bortfaldet

STATUS I PARLAMENTET.DK

Afstemning

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 16

Fremsat af: Torsten Schack Pedersen (V), Kim Andersen (V), Jakob Engel-Schmidt (V), Michael Aastrup Jensen (V)

Fremsat dato: 24.10.2014

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet

Udvalg: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)

B 16 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen at fremsætte lovforslag, der indfører sektorspecifik fusionskontrol på telemarkedet. Forslagsstillerne foreslår, at de sektorspecifikke regler om fusionskontrol træder i kraft med virkning fra 1. januar 2015.

Bemærkninger til forslaget

Det har været et bærende princip i dansk telepolitik siden teleforliget fra 1999 at fremme infrastrukturbaseret konkurrence, altså, at reguleringen af telemarkedet sigter på at fremme udbygning af alternativ infrastruktur til den eksisterende for dermed at fremme reel konkurrence for de danske forbrugere. Når konkurrerende teknologier og dermed forskellige former for teleinfrastruktur såsom kobbernettet, coax fra kabel-tv, fiber, mobile løsninger og andre teknologier konkurrerer om forbrugerne, skabes den bedste konkurrencesituation. Det er langt bedre end en reguleret konkurrencesituation, hvor konkurrencen foregår via regulerede priser baseret på ét bredbåndsselskabs infrastruktur.

Derfor kan fusioner på telemarkedet have betydelig indflydelse på konkurrencesituationen. Det gælder også, for så vidt angår små fusioner – dvs. fusioner med under 100 mio. kr. i omsætning – som ikke er omfattet af de nuværende regler, der alene har fokus på omsætningen i de fusionerende selskaber. En bagatelgrænse baseret på omsætning egner sig ikke altid i forhold til brancher, hvor store investeringer er en forudsætning for at skabe omsætning senere.

En særlig problemstilling inden for sådanne brancher opstår, såfremt en aktør med en stærk markedsposition fusionerer med mindre aktører (målt alene på omsætning) og derved forstærker sin dominerende stilling på markedet gennem adgang til de opkøbte investeringer, uden at konkurrencemyndigheden inddrages i processen. Det kan resultere i, at konkurrencen reelt lukkes ned i visse dele af Danmark – til ugunst for forbrugerne og samfundet som helhed.

En række tilfælde er set på det danske telemarked, hvor opkøb er gået uden om reglerne om fusionskontrol i konkurrencelovgivningen. Det er, på trods af at regeringen helt tilbage i marts 2013 med planen »Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark« konstaterede følgende:

»En anden problemstilling i relation til konkurrenceforholdene på teleområdet er, at det er karakteriseret ved, at mange store investeringer sker i aktiver og infrastruktur, hvor der i investeringsøjeblikket ikke ligger nogen stor omsætning bag. De eksisterende regler om fusionskontrol tager ikke højde for denne situation, da de tager udgangspunkt i den samlede omsætning for de involverede virksomheder. Der kan derfor ske opkøb, der skader konkurrenceforholdene på telemarkedet, uden at det fanges af reglerne om fusionskontrol. Formålet med sektorspecifik fusionskontrol er at dæmme op for en konkurrencebegrænsende koncentration af infrastrukturen på telemarkedet.« (»Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark« s. 14).

Venstre finder det stærkt bekymrende, at regeringen i over ét år efter regeringens egen plan, som netop påpeger behovet for sektorspecifik fusionskontrol, endnu ikke har rettet op på området og sikret den fornødne kontrol, som modvirker en uhensigtsmæssig konkurrencebegrænsende koncentration på telemarkedet.

Når formålet med dansk telepolitik – som defineret i teleforliget fra 1999 (»Principaftale om sigtelinjer for telepolitikken«) – er at fremme den infrastukturbaserede konkurrence, må fusionsreglerne også reelt understøtte dette formål. Det er ikke tilfældet i dag, hvor fusioner med under 100 mio. kr. i omsætning ikke undergår en vurdering af, hvad fusionen betyder for konkurrencesituationen på tele- og bredbåndsmarkedet.

Derfor pålægger forslagsstillerne regeringen inden udgangen af 2014 at fremsætte lovforslag, der indfører sektorspecifik fusionskontrol på telemarkedet. En sådan kontrol bør træde i kraft, hvis fusioner vedrører sammenlægning af virksomheder, hvor en af de deltagende virksomheder har en dominerende stilling på telemarkedet.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
24.10.14
1. behandling
20.11.14
2. behandling

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
24.10.14
Afstemning start
31.10.14
Afstemning slut

Emneord: fusioner telemarkedet fusionskontrol internettet

Relaterede forslag:

27.02.2015 L 157: Fælles udnyttelse af passiv fysisk infrastruktur, forberedelse af bygninger til højhastighedsnet, krav til øget sikring af ikkediskrimination ved lancering af nye eller væsentligt ændrede detailprodukter, sektorspecifik fusionskontrol samt gratis wifi til turismeformål m.v.

08.10.2014 L 18: Forlængelse af tidsfrist for behandling af fusioner, nedsættelse af en bestyrelse for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på konkurrenceområdet, offentliggørelse af domme om fængselsstraf m.v.

13.11.2013 L 66: Lov om internetdomæner

07.11.2013 B 18: En styrket håndhævelse af ophavsrettigheder på internettet

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?