B 65: Satsregulering af politikeres vederlag (Forslag til folketingsbeslutning om satsregulering af politikeres vederlag.)

B 65: Satsregulering af vederlag

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 65

Fremsat af: Pernille Skipper (EL), Christian Juhl (EL), Søren Søndergaard (EL), Jonas Dahl (SF), Karsten Hønge (SF), Lisbeth Bech Poulsen (SF)

Fremsat dato: 25.02.2016

Forkastet dato: 04.06.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Finansministeriet

Udvalg: Udvalget for Forretningsordenen (UFO)

B 65 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...


Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af 2016 og med henblik på hurtigst mulig ikrafttræden at fremsætte lovforslag, som indebærer, at folketingsmedlemmers, ministres, borgmestres og regionsrådsformænds vederlag fremover reguleres på samme måde som overførselsindkomster efter lov om en satsreguleringsprocent. Endvidere skal lovforslaget indebære, at den mindreregulering af overførselsindkomster, der blev indført som følge af skatteaftalen fra 2012 med virkning for årene 2016-2023, finder tilsvarende anvendelse for de pågældende politikere. Reglerne i lov om en satsreguleringsprocent om overførsel af midler til satspuljen skal finde tilsvarende anvendelse, således at de samlede udgifter til vederlag til fuldtidspolitikere kommer til at indgå i beregningsgrundlaget for satspuljen.

Bemærkninger til forslaget

Siden satspuljeordningen blev indført, har modtagere af en række overførselsindkomster været underlagt, at deres ydelser år for år er blevet reguleret med mindre end lønudviklingen, og at kløften mellem deres indkomster og lønningerne på arbejdsmarkedet gradvis, men sikkert, er blevet dybere. Problemet bliver kun større af, at et politisk flertal ved skatteaftalen fra 2012 besluttede, at overførselsindkomsterne i 2016-2023 skal reguleres endnu mindre end hidtil.

Enhedslisten støtter ikke satspuljeordningen eller skatteaftalen fra 2012, men mener, at den reguleringsordning, som i et politisk flertals øjne er god nok for landets modtagere af overførselsindkomster, også må være god nok for landets fuldtidspolitikere. Enhedslisten foreslår derfor, at folketingsmedlemmers, ministres, borgmestres og regionsrådsformænds vederlag fremover skal reguleres på samme måde som overførselsindkomster efter lov om en satsreguleringsprocent, og at mindrereguleringen i 2016-2023 også skal gælde for disse politikeres vederlag.

Endvidere foreslås, at reglerne i lov om en satsreguleringsprocent om overførsel af midler til satspuljen skal finde tilsvarende anvendelse, således at de samlede udgifter til vederlag til fuldtidspolitikere kommer til at indgå i beregningsgrundlaget for satspuljen.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
25.02.16
1. behandling
09.05.16
2. behandling
03.06.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
25.02.16
Afstemning start
03.03.16
Afstemning slut
03.06.16

Emneord: vederlag

Relaterede forslag:

18.03.2016 B 102: Nedsættelse af fuldtidspolitikeres eftervederlag med vederlag for andet politisk hverv

30.10.2015 B 22: Kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmers vederlag ved orlov

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?