B 19: Retningslinjer for omkostningstjek i statslige institutioner (Forslag til folketingsbeslutning om retningslinjer for omkostningstjek i statslige institutioner.)

B 19: Omkostningstjek i statslige institutioner

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 19

Fremsat af: Preben Bang Henriksen (V), Thomas Danielsen (V), Kristian Jensen (V)

Fremsat dato: 12.11.2013

Forkastet dato: 13.03.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Udvalg: Udvalget for Landdistrikter og Øer (ULØ)

B 19 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af indeværende folketingsår at udarbejde retningslinjer for gennemførelse af omkostningsvurderinger i udflytningsrelevante statslige institutioner til anvendelse i forbindelse med planlagte omstruktureringer.

Bemærkninger til forslaget

Baggrunden for forslaget er ønsket om, at udflytningsrelevante statslige institutioner i forbindelse med planlagte omstruktureringer pålægges at foretage et omkostningstjek af institutionens udgifter ved den aktuelle beliggenhed sammenholdt med de tilsvarende omkostninger ved alternativ beliggenhed i anden region. Det skal ses med henblik på at have et solidt økonomisk grundlag, der kan indgå som et blandt flere elementer i eventuelle udflytningsovervejelser.

Det præciseres således, at forslaget ikke stiller krav om omkostningstjek i alle institutioner, idet det anerkendes, at mange statslige institutioners beliggenhed af den ene eller anden grund er givet.

På tilsvarende vis skal resultatet af et omkostningstjek alene være ét blandt flere elementer i den samlede vurdering af resultatet ved en potentiel udflytning.

En konsekvent gennemførelse af omkostningstjek ved planlagte omstruktureringer med deraf følgende udflytningsovervejelser vil efter forslagsstillernes opfattelse ofte kunne indebære synliggørelse af et væsentligt besparelsespotentiale. Blandt de elementer, der bør indgå i et omkostningstjek, er bl.a. husleje, løn, fravær og øvrige driftsudgifter, dvs. i væsentligt omfang elementer, der i forvejen findes let tilgængeligt statistisk materiale om.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
12.11.13
1. behandling
16.01.14
2. behandling
13.03.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
12.11.13
Afstemning start
19.11.13
Afstemning slut
12.03.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 25. februar 2014

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?