Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

B 106: Ret til supplerende dagpenge i 52 uger (Forslag til folketingsbeslutning om ret til supplerende dagpenge i 52 uger.)

B 106: Supplerende dagpenge i 52 uger

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 106

Fremsat af: Christian Juhl (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Finn Sørensen (EL)

Fremsat dato: 05.04.2013

Samling: 2012-13

Ministerium: Beskæftigelsesministeriet

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget (BEU)

B 106 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen at fremsætte lovforslag om genindførelse af de tidligere gældende regler om ret til 52 ugers supplerende dagpenge med ikrafttrædelse den 1. juli 2013.

Bemærkninger til forslaget

Da muligheden for at få supplerende dagpenge blev forkortet fra 52 uger til 30 uger ved lov nr. 481 af 17. juni 2008, havde det alene besparelser på finansloven som begrundelse. Denne ændring har imidlertid haft nogle utilsigtede konsekvenser på arbejdsmarkedet, som endog kan føre til øgede udgifter til dagpenge. Alternativet til at en person, der får supplerende dagpenge, kommer i fuldtidsarbejde efter 30 uger, er nemlig at den pågældende bliver fuldtidsledig.

Brugen af retten til supplerende dagpenge har mange former. Det gælder f.eks. timelæreren, der underviser i en timerest på gymnasier eller andre uddannelsesinstitutioner. En sådan timerest kan sagtens være indgangen til en fastansættelse på den pågældende uddannelsesinstitution og især, hvis personen får mulighed for at føre klassen igennem hele skoleåret. Det kan også være blikkenslageren, der har et bijob som vicevært i sin andelsboligforening 10 timer om ugen, som han normalt varetager i weekenden. Hvis han bliver fyret som blikkenslager, har han 30 uger. Derefter må han enten frasige sig de supplerende dagpenge eller jobbet. Endelig er der mange steder på arbejdsmarkedet, hvor der ikke er rum for en fuldtidsansættelse. Det kan typisk være i rengørings-, café-, pædagog-, butiks- eller reklamebranchen.

Der er intet, der tyder på, at nedsættelsen af retten til supplerende dagpenge i 30 uger har ført til et øget antal fuldtidsstillinger. Det har snarere skabt en endnu større usikkerhed for løsarbejdere på arbejdsmarkedet. Derfor ønsker Enhedslisten at ændre de nuværende regler om ret til supplerende dagpenge således at retten til 52 ugers supplerende dagpenge genindføres.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
05.04.13
1. behandling
23.05.13
2. behandling
04.06.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
05.04.13
Afstemning start
23.05.13
Afstemning slut
03.06.13

Emneord: dagpenge

Relaterede forslag:

15.11.2016 L 63: Tidspunkt for skift af dagpengesats for unge under 25 år og ph.d.-studerendes ret til arbejdsløshedsdagpenge

02.05.2016 L 182: Forlængelse af forsøg med ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser m.v.

02.05.2016 L 181: Fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem, månedsudbetaling af dagpenge m.v.

08.10.2014 B 3: Halvering af genoptjeningsperioden for arbejdsløshedsdagpenge

08.10.2014 L 13: Ændring af formue- og fradragsregler ved efterbetaling af offentlige forsørgelsesydelser og øvrige offentlige sociale ydelser m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?