Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

B 113: Ret til en 4-års dagpengeperiode (Forslag til folketingsbeslutning om ret til en 4-årsdagpengeperiode.)

B 113: 4-års dagpengeperiode

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 113

Fremsat af: Christian Juhl (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Finn Sørensen (EL)

Fremsat dato: 09.04.2013

Samling: 2012-13

Ministerium: Beskæftigelsesministeriet

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget (BEU)

B 113 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen at fremsætte lovgivning, der sikrer, at dagpengeperioden forlænges fra 2 år til 4 år med ikrafttrædelse den 1. juli 2013.

Bemærkninger til forslaget

En »hel og dækkende løsning« lovede finansministeren, da han sammen med beskæftigelsesministeren og arbejdsgiverrepræsentanter fremlagde aftalen om 12.500 akutjob til de tusindvis af ledige, der stod til at miste deres dagpenge i løbet af det første halvår af 2013.

Man kan allerede nu se, at intet peger i retning af, at aku?tjobpakken bliver en »hel og dækkende løsning«. Allerede i januar 2013 måtte Beskæftigelsesministeriet indrømme, at ministeriets hidtidige prognose over antallet af »udfaldstruede« var skudt helt forbi. Skønnet fra september 2012 var på 7-12.000 personer. I januar 2013 var tallet opjusteret til 17.000-23.000, der stod til at falde ud af dagpengesystemet i første halvår af 2013. Et skøn der var kendt i Finansministeriet og Beskæftigelsesministeriet allerede i første halvdel af december.

Efter januar og februar kunne det så konstateres, at det reelle antal personer, der havde mistet dagpengeretten, var over 9.000 – eller mere end 1.000 pr. uge.

Arbejdsløshedsstrukturen i 2011 og 2012 har vist, at en arbejdsløshedsforsikring med en dagpengeperiode på 2 år ikke modsvarer arbejdsmarkedets behov. Det har vist sig, at arbejdsløse på store dele af arbejdsmarkedet – til trods for, at de er konstant jobsøgende, deltager i alle aktiveringstilbud og i øvrigt opfylder alle de krav, de bliver stillet over for – i den nuværende situation ikke er i stand til at få arbejde i det antal timer, der skal til, for at de kan bevare dagpengeretten. Når arbejdsløse således uforskyldt falder ud af dagpengesystemet, skyldes det et misforhold mellem dagpengeperiodens længde, optjeningskravet og antallet af ledige jobs.

Dagpengesystemet opfylder derfor i den nuværende situation ikke sit formål som sikkerhedselement i den danske model. Den optimale løsning på dette problem ville efter forslagsstillernes opfattelse være, at ingen kunne falde ud af dagpengesystemet uden at være tilbudt et reelt job. Vi har imidlertid konstateret, at denne opfattelse nyder meget ringe opbakning i Folketinget. Derfor foreslår Enhedslisten, at dagpengeperiodens længde tilbageføres til 4 år. Enhedslisten, SF og Socialdemokraterne erklærede sig voldsomt imod forkortelsen af dagpengeperioden i 2010. Dansk Folkeparti, der var med til at forkorte dagpengeperioden i 2010, har siden erklæret, at de støtter en forlængelse af dagpengeperioden. Der er dermed et flertal af folketingsmedlemmer, der er imod dagpengeforringelserne i 2010 – eller efterfølgende offentligt har fortrudt deres støtte i 2010.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
09.04.13
1. behandling
23.05.13
2. behandling
04.06.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
09.04.13
Afstemning start
23.05.13
Afstemning slut
03.06.13

Emneord: dagpenge

Relaterede forslag:

15.11.2016 L 63: Tidspunkt for skift af dagpengesats for unge under 25 år og ph.d.-studerendes ret til arbejdsløshedsdagpenge

02.05.2016 L 182: Forlængelse af forsøg med ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser m.v.

02.05.2016 L 181: Fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem, månedsudbetaling af dagpenge m.v.

08.10.2014 B 3: Halvering af genoptjeningsperioden for arbejdsløshedsdagpenge

08.10.2014 L 13: Ændring af formue- og fradragsregler ved efterbetaling af offentlige forsørgelsesydelser og øvrige offentlige sociale ydelser m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?