B 101: Registrering af overvågningskameraer (Forslag til folketingsbeslutning om registrering af overvågningskameraer.)

B 101: Registrering af overvågningskameraer

STATUS I FOLKETINGET

Bortfaldet

STATUS I PARLAMENTET.DK

Afstemning

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 101

Fremsat af: Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Pernille Vigsø Bagge (SF), Jonas Dahl (SF)

Fremsat dato: 24.03.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Retsudvalget (REU)

B 101 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af 2015 at tage de nødvendige lovgivningsmæssige initiativer til at etablere et centralt register, hvor alle eksisterende og nye overvågningskameraer skal registreres, og endvidere, at der skal være mulighed for at foretage sanktioner over for ejere af videoovervågningskameraer, der ikke efterkommer kravet om registrering.

Bemærkninger til forslaget

1. Baggrund

Efter terrorhændelsen den 14. februar 2015 brugte politiet tid på at gå rundt i Københavns gader for at undersøge, hvor der var overvågningskameraer sat op i byen, og hvem de muligvis tilhørte. Efterfølgende skulle de kontakte ejeren og få adgang til materialet, og først derefter kunne de begynde at gennemgå optagelserne. Sådan har det indtil videre altid forløbet, når politiet skulle bruge videooptagelser til sin efterforskning.

Overvågningskameraer spiller en stor rolle i efterforskning at kriminelle sager, ligesom det gjorde sig gældende i jagten på gerningsmanden under terrorhændelsen. Derfor må det sikres, at der er hurtig og nem adgang til de 500.000 kameraer, der er opsat rundtomkring i Danmark, hvis politiet skulle få brug for dem til deres efterforskning.

2. Overvågningskameraer i tal

Ifølge brancheforeningen SikkerhedsBranchen findes der ca. 500.000 overvågningskameraer i Danmark. (Kilde: »Mindst 500.000 overvågningskameraer i Danmark«, SikkerhedsBranchen, den 27. september 2013). Danmark er dermed et af de lande, hvor videoovervågning er mest udbredt. Med ændringen af lov om tv-overvågning i 2010 fik boligselskaber mulighed for at søge om lov til at sætte kameraer op på udendørsarealer. Dette er ifølge Boligselskabernes Landforening sket omkring 100 steder i hele landet. (Kilde: »Boligforeninger bruger tv-overvågning klogt«, Tekniq, den 7. februar 2014).

Med hensyn til forebyggelse af kriminalitet gennem overvågningskameraer findes der ikke konkrete tal, men flere politikredse melder, at antallet af anmeldelser om f.eks. salg af narkotika er faldet, efter der blev sat kameraer op i det offentlige rum.

3. Forslaget

For at sikre nem og hurtig adgang til videokameraer i Danmark foreslår forslagsstillerne derfor, at regeringen etablerer et centralt register, hvor alle eksisterende og nye overvågningskameraer skal registreres.

Det forudsættes, at regeringen i samarbejde med politiet, brancheforeningen SikkerhedsBranchen og andre sagkyndige afklarer, hvordan registeret skal forankres, hvordan det skal drives, og hvem der skal have adgang til det. Samtidig skal det sikres, at registreringen af kameraer bliver så nem som muligt, og at politiet sikres så hurtig og nem adgang til registeret som muligt.

Endelig skal der være mulighed for at foretage sanktioner over for ejere af overvågningskameraer, der ikke efterkommer kravet om registrering.

Ved at der indføres et generelt registreringskrav for alle overvågningskameraer vil politiet have mulighed for at få et hurtigt overblik over den overvågning, der er i Danmark. Dette kan bidrage til en bedre og hurtigere tilgængelighed til de videoer, overvågningskameraerne optager, og dermed kan det hjælpe politiet til en hurtigere og mere effektiv efterforskning.

Tanken er, at politiets medarbejdere i et register kan få overblik over alle overvågningskameraer i Danmark og få indsigt i eventuelle relevante optagelser hurtigst muligt.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
24.03.15
1. behandling
21.04.15
2. behandling

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
24.03.15
Afstemning start
31.03.15
Afstemning slut

Emneord: overvågning masseovervågning

Relaterede forslag:

23.11.2015 B 29: Offentliggørelse af fotos og videoer fra overvågningskameraer

07.10.2015 L 10: Forslag til lov om net- og informationssikkerhed.

05.05.2015 L 204: Politiets Efterretningstjenestes adgang til oplysninger om flypassagerer i terrorsager m.v. og SKATs håndtering af oplysninger om flypassagerer i forbindelse med toldkontrol m.v.

05.05.2015 L 200: Styrket indsats mod aktiviteter i udlandet, der kan indebære en terrortrussel mod Danmark og danske interesser

21.10.2014 B 11: En forsøgsordning med kropskamera på politifolk

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?