B 80: Politikernes pensionsalder (Forslag til folketingsbeslutning om politikernes pensionsalder.)

B 80: Politikernes pensionsalder

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 80

Fremsat af: Pernille Skipper (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Stine Brix (EL), Per Clausen (EL), Lars Dohn (EL), Henning Hyllested (EL), Christian Juhl (EL), Rosa Lund (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Finn Sørensen (EL), Nikolaj Villumsen (EL), Frank Aaen (EL)

Fremsat dato: 26.02.2015

Forkastet dato: 19.05.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Finansministeriet

Udvalg: Udvalget for Forretningsordenen (UFO)

B 80 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...


Beslutningsforslag som fremsat

Regeringen pålægges i samarbejde med Folketingets Præsidium inden udgangen af Folketingsåret 2014-15 at normalisere politikernes pensionsordninger, således at ministre, folketingspolitikere, borgmestre og lignende først kan modtage politikerpension fra folkepensionsalderen, og således at ministre og folketingspolitikere, som har optjent ret til politikerpension i denne valgperiode, omfattes af ændringerne.

Bemærkninger til forslaget

Et flertal i Folketinget valgte i 2011 at hæve folkepensionsalderen for almindelige lønmodtagere, men fastholdt, at ministre og folketingspolitikere stadig kan gå på pension, når de når efterlønsalderen. Resten af befolkningen må vente med deres pension, til de når folkepensionsalderen. Det mener Enhedslisten er urimeligt, og dette beslutningsforslag har til formål at ligestille ministre, folketingsmedlemmer, borgmestre etc. med den øvrige befolkning.

Politikere kan ligesom alle andre vælge at spare op til efterlønnen. Derfor bør politikernes pensioner fremover følge folkepensionsalderen. Hvis politikere ønsker at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet tidligere, er der god plads inden for deres lønrammer til at lave en privat pensionsopsparing, der muliggør dette, ligesom politikere i øvrigt har samme muligheder for opsparing som den øvrige befolkning. Det skal ikke være et skatteyderbetalt særprivilegium.

Regelændringen bør omfatte alle nuværende medlemmer af Folketinget og alle nuværende ministre og ministre, som har optjent ret til ministerpension i denne valgperiode.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
26.02.15
1. behandling
24.04.15
2. behandling
19.05.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
26.02.15
Afstemning start
05.03.15
Afstemning slut
19.05.15

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Udvalget for Forretningsordenen den 6. maj 2015

Emneord: politikerløn politikerpension

Relaterede forslag:

25.02.2016 B 63: Gennemførelse af Vederlagskommissionens anbefalinger med hensyn til pensionsordninger for politikere

25.02.2016 B 62: At lade politikeres pensionsalder følge folkepensionsalderen

26.02.2015 B 83: Et mere rimeligt loft for politikerpensioner

03.04.2014 B 96: Udmøntning af politisk aftale om en mere tidssvarende og gennemsigtig vederlæggelse af politikere

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?