B 166: Oprettelse af en taskforce til kontrol af Ubers erhvervsmæssige personbefordring (Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af en taskforce til kontrol af Ubers erhvervsmæssige personbefordring.)

B 166: Kontrol af Uber

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 166

Fremsat af: Henning Hyllested (EL), Kim Christiansen (DF), Karsten Hønge (SF)

Fremsat dato: 04.04.2016

Forkastet dato: 02.06.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet

Udvalg: Transport- og Bygningsudvalget (TRU)

B 166 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen hurtigst mulig at oprette en taskforce med umiddelbar virkning til kontrol af Ubers erhvervsmæssige personbefordring.

Bemærkninger til forslaget

Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti ønsker med forslaget at give myndighederne et konkret redskab til at sikre, at den taxikørsel, som Uber og Ubers chauffører udfører, foregår i overensstemmelse med gældende love og regler, bl.a. på taxi- og skatteområdet.

Til det formål foreslår forslagsstillerne, at der nedsættes en taskforce med relevante aktører, eksempelvis Trafik- og Byggestyrelsen, SKAT og Rigspolitiet.

Det er forslagstillernes opfattelse, at Ubers model indebærer, at Uberchaufførerne kører de facto-taxikørsel uden at leve op til de sikkerheds-, skatte- og uddannelsesmæssige m.v. krav, som almindelige vognmandsfirmaer og taxichauffører skal overholde. Det er et markant udtryk for konkurrenceforvridning i forhold til den øvrige taxibranche; det afholder staten fra skatteindtægter; og det er trafiksikkerhedsmæssigt uforsvarligt.

Den tværfaglige taskforce nedsættes hurtigst mulig for at sikre, at der ikke foregår taxikørsel på ulovlige og ulige vilkår i Danmark. Indsatsen finansieres inden for de relevante myndigheders eksisterende økonomiske rammer.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
04.04.16
1. behandling
11.05.16
2. behandling
31.05.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
04.04.16
Afstemning start
11.04.16
Afstemning slut
31.05.16

Emneord: uber skat

Relaterede forslag:

31.03.2016 B 117: Skattemæssig indberetningspligt for virksomheder, der formidler taxi- og/eller fragtkørsel (erhvervsmæssig personbefordring og godskørsel for fremmed regning) via en applikation eller anden it-teknologi

31.03.2016 B 116: Annullering af planlagte besparelser i SKAT

11.11.2015 L 46: Indførelse af land-for-land-rapportering for store multinationale koncerner, gennemførelse af ændring af direktiv om administrativt samarbejde på beskatningsområdet m.v.

11.11.2015 L 45: Skattemæssig behandling af negative renter, forrentning af pensionsafkastskat og renter vedrørende visse pensionsordninger m.v.

05.05.2015 L 204: Politiets Efterretningstjenestes adgang til oplysninger om flypassagerer i terrorsager m.v. og SKATs håndtering af oplysninger om flypassagerer i forbindelse med toldkontrol m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?