Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

B 5: Opløsning af rocker- og indvandrerbander (Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af rocker- og indvandrerbander.)

B 5: Opløsning af rocker- og indvandrerbander

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 5

Fremsat af: Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Kristian Thulesen Dahl (UUF), Dennis Flydtkjær (DF)

Fremsat dato: 27.10.2011

Samling: 2011-12

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Retsudvalget (REU)

B 5 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen at søge de rocker- og indvandrerbander, der har deltaget i den verserende bandekrig, opløst ved dom på grundlag af et foreløbigt forbud, der meddeles af justitsministeren eller af en anden myndighed, der er bemyndiget hertil af justitsministeren, jf. grundlovens § 78, stk. 3, 2. pkt. Forbuddet skal tage udgangspunkt i den verserende krig mellem rocker- og indvandrerbander.

Bemærkninger til forslaget

Den verserende bandekrig brød for alvor ud den 14. august 2008, da den 19-årige Osman Nuri Dogan blev dræbt af skud foran et pizzeria i Brønshøj. I perioden frem til november samme år fulgte omkring 25 skudepisoder. I starten af 2009 blussede konflikten op igen, da HA-rockeren Brian Sandberg blev forsøgt likvideret med pistolskud på en café i København den 29. januar.

Siden august 2008 har bandekrigen raset med varierende styrke. Den er blusset op adskillige gange og har resulteret i voldsomme skyderier og anden farlig vold.

Aktørerne i bandekrigen har været Hells Angels (HA) med støttegruppen AK81 på den ene side og en række indvandrerbander på den anden. HA har tilholdssteder i mange større danske byer, men særlig deres tilholdssteder i København, Aarhus og Odense har været udsat for attentatforsøg. Som følge heraf oprettede de støttegruppen AK81 for at være bedre rustet over for indvandrerbanderne. På den anden side af konflikten står adskillige indvandrerbander, og nogle af disse kan være sværere at identificere. Men grupperingen Black Cobra er efter al sandsynlighed landets største med flere afdelinger på Sjælland, bl.a. i Roskilde, Hundige, Næstved og Kalundborg. Det er vanskeligt at vurdere, hvor mange medlemmer banden har, men i 2008 vurderede politiet, at der var tale om ca. 50 kernemedlemmer. (»Bandekrigens ABC«, www.berlingske.dk, den 9. oktober 2008). Derudover er der en række mindre indvandrerbander. Eksempelvis kan nævnes Blågårds Plads-gruppen og Enghavedrengene.

Årsagerne til bandekrigen er lidt uklare. Det er i sagens natur vanskeligt at forske i rocker- og bandemiljøer, da disse ikke ligefrem hilser forskere velkommen med åbne arme. Derfor er det også vanskeligt at pege på de præcise årsager til bandekrigen. Men det er almindeligvis antaget, at konflikten skyldes en kombination af kampen om kriminelle markeder for bl.a. hash og andre narkotiske stoffer og om territorier samt om at få hævn for tab i tidligere konflikter og kampe. (»Ingen forskning i den danske bandekrig«, www.videnskab.dk, den 9. marts 2009).

Opløsning af rocker- og indvandrerbander

Som følge af de meget voldsomme metoder, som aktørerne i bandekrigen har anvendt, har det været diskuteret, om man kunne opløse banderne. I 2010 vurderede Rigsadvokaten, at der ikke var grundlag for at undersøge, om Hells Angels kunne opløses. (»Rockerforbud rykker tættere på«, www.dr.dk, den 22. september 2011). Dette har dog ændret sig efterfølgende. Mandag den 19. september 2011 afgjorde Københavns Byret, at Hells Angels har været i krig med en række indvandrerbander i København. Her blev 15 HA-støtter kendt skyldige i kølleoverfald, opbevaring af våben og sprængstof samt seks drabsforsøg. På den baggrund vurderede professor i forfatningsret ved Københavns Universitet Jens Elo Rytter, at der kan være mulighed for at opløse gruppen: »Dommen omfatter mange personer og knytter an til bandekrig og dermed Hells Angels som samlet organisation. Derfor er man nu kommet tættere på at have bevismateriale til en sag om en opløsning af foreningen.« (»Rockerforbud rykker tættere«, www.dr.dk, den 22. september 2011). Professor i strafferet ved Aalborg Universitet Gorm Toftegaard Nielsen mener med dommen, at der er grundlag for at opløse Hells Angels: »Umiddelbart siger den her kendelse, at Hells Angels er i krig, at de bruger vold, og at de derfor skal opløses«. (Ibid).

Afsluttende bemærkninger

Bandekriminalitet er alvorligere for samfundet end enkeltmandsforbrydelser af flere grunde. Sandsynligheden for opklaring reduceres for hver yderligere deltager i forbrydelsen, og ustraffet kriminalitet svækker respekten for retssystemet og går ud over befolkningens retsbevidsthed. Kriminelle bander skaber øget frygt i befolkningen. Medlemskab af kriminelle bander får i sig selv medlemmer til at begå kriminalitet, som enkelte personer ikke ville have begået. Kriminelle bander har ingen respekt for samfundets regler, og deres virke er stærkt medvirkende til at øge kriminaliteten i samfundet. Kriminelle bander står bag en meget stor del af narkomarkedet og tjener meget store beløb på dette. Desuden peges der på fænomenet gengæld som årsag til fortsat voldelige episoder. Det vil sige, at hævn for skud, vold, drabsforsøg og drab er et helt centralt element i en bandekonflikt, idet ingen af deltagerne i konflikten kan sidde et angreb overhørig, idet det vil betyde tab af prestige. Og dermed er der åbnet op for en yderligere eskalering af konflikten. Forslagsstillerne mener, at Folketingets partier må gøre, hvad de kan for at standse bandekriminaliteten.

Opløsning af kriminelle og meget voldelige bander og organisationer har været debatteret flere gange. Forslagsstillerne har talt for en sådan opløsning flere gange. Andre partier har også bakket op om dette. Således udtalte daværende retsordfører Karen Hækkerup fra Socialdemokraterne: »Hvis det bedste er at forbyde dem, vil jeg støtte det. Hvad som helst for at få fred i gaderne«. (»Partier vil have rockerforbud«, www.tv2. dk, den 27. juni 2010). Og daværende retsordfører for Socialistisk Folkeparti Karina Lorentzen Dehnhardt udtalte ligeledes: »Jeg har ikke noget imod at forbyde det stads, hvis det virker, er i overensstemmelse med grundloven, og politiet kan bruge det til noget«. (Ibid).

Med forslaget ønsker forslagsstillerne således, at regeringen i indeværende kalenderår tager initiativ til at søge at få de rocker- og indvandrerbander, der har deltaget i den verserende bandekrig, opløst ved dom på grundlag af et foreløbigt forbud, der meddeles af justitsministeren eller af en anden myndighed, der er bemyndiget hertil af justitsministeren, jf. grundlovens § 78, stk. 3, 2. pkt.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
27.10.11
1. behandling
03.02.12
2. behandling
10.05.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
27.10.11
Afstemning start
03.05.12
Afstemning slut
09.05.12

4. Nov 2011 13:40
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Hmmm, det er lidt svært for mig at tage stilling til om det vil mindske den rocker-relaterede kriminalitet. Umiddelbart hælder jeg mest til at være imod forslaget fordi jeg har meget svært ved at se, hvordan en opløsning præcist skal laves. Det er jo ikke et forbud mod, at tidligere medlemmer ikke må hænge ud sammen mere - og det er i forvejen forbudt at lave kriminalitet.

Det mest relavante er nok, om det så bliver nemmere for politiet at dæmme op for kriminaliteten - altså, om det er noget politiet mener hjælper på deres opklaringsprocent eller om de mener, at det sænker kriminalitetsfrekvensen.

For ellers er det kun symbolpolitik.

Mit gæt er dog, at dette forslag forsvinder i et udvalg og aldrig når til afstemning i Folketinget.

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?