B 69: Opholdstilladelse til Edward Snowden (Forslag til folketingsbeslutning om opholdstilladelse til Edward Snowden.)

B 69: Opholdstilladelse til Edward Snowden

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 69

Fremsat af: Uffe Elbæk (UFG), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Pernille Skipper (EL), Nikolaj Villumsen (EL)

Fremsat dato: 25.03.2014

Forkastet dato: 11.06.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (UUI)

B 69 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen at give opholdstilladelse til whistlebloweren Edward Snowden, så han kan opholde sig i Danmark uden at risikere retsforfølgelse eller udlevering.

Bemærkninger til forslaget

Forslaget fremsættes på baggrund af Edward Snowdens omfattende afsløringer af den amerikanske efterretningstjeneste NSA’s uretmæssige overvågningsaktiviteter, som unddrager sig demokratisk kontrol.

NSA-dokumenterne er blevet offentliggjort i både amerikanske og europæiske – herunder danske – medier. Havde det ikke været for Edward Snowden, var disse oplysninger aldrig kommet til offentlighedens kendskab. Edward Snowden har dokumenteret NSA’s omfattende overvågning af både almindelige borgere, virksomheder og udenlandske regeringer samt den totale mangel på demokratisk kontrol med overvågningen.

Hvis Edward Snowden vender hjem til USA, vil han blive retsforfulgt efter amerikansk retspraksis og dermed risikere en uforholdsmæssig streng straf. Forslagsstillerne har ikke tillid til, at retssagen vil blive afviklet under former, hvor Snowden vil få en fair rettergang – herunder få mulighed for at fremføre sine bevæggrunde for den amerikanske og internationale offentlighed. Edward Snowden er i dag den mest kendte whistleblower i verden, og han fortjener den moralske og politiske opbakning, som afsløringernes alvor berettiger til. Et tilbud om dansk opholdstilladelse vil være et udtryk for en sådan opbakning, som samtidig vil profilere Danmark internationalt som forkæmper for ytringsfrihed og transparens og som modstander af uretmæssig overvågning.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
25.03.14
1. behandling
25.04.14
2. behandling
11.06.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
25.03.14
Afstemning start
01.04.14
Afstemning slut
10.06.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 3. juni 2014

Emneord: whistleblower edward snowden opholdstilladelse

Relaterede forslag:

04.04.2016 B 139: En whistleblowerordning for offentligt ansatte

30.03.2016 B 105: Danmarks deltagelse i tilfangetagelsen af Edward Snowden

29.04.2015 L 194: Kompetenceændring i relation til sager om humanitær opholdstilladelse m.v.

07.04.2015 B 154: Permanent opholdstilladelse som betingelse for familiesammenføring til flygtninge

27.03.2015 B 117: Etablering af en whistleblowerordning for ansatte i forsvarets og politiets efterretningstjenester

UDVALGT INDLÆG FOR

Thomas Huulbæk Titanium
Edward Snowden har gjort os en demokratisk tjeneste, og den tjeneste bør vi i det mindste forsøge at belønne. Jeg er ikke sikker på, at han ville takke ja til tilbuddet om asyl - men det bør gives;…

GÅ TIL INDLÆG

9. Apr 2014 19:44
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Edward Snowden har gjort os en demokratisk tjeneste, og den tjeneste bør vi i det mindste forsøge at belønne. Jeg er ikke sikker på, at han ville takke ja til tilbuddet om asyl - men det bør gives; også selvom der kan stilles spørgsmål til, om der direkte er hjemmel i lovgivningen til det.

I det mindste håber jeg på, at forslaget når til afstemning i Folketinget inden det ender med at bortfalde. Jeg vil gerne se, at politikerne får afgivet deres stemme og dermed kan holdes ansvarlige for deres holdning.

Der er forresten et par holdningstilkendegivelser her og så kan du også skrive under på indsamlingen her.

28. Apr 2014 14:18
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Flere af politikerne er inde på, at de ikke er i stand til at vurdere, hvad der er “op og ned i sagen” og om Edward Snowden er “kriminel”. Dertil kunne man måske indvende, at hvis ikke I er i stand til at vurdere en sag og finde ud af, hvad der er op og ned, så burde I måske slet ikke udtale jer om sagen - endsige tage stilling til den.

Der er fremsat et beslutningsforslag for Folketinget. Som ordfører for forslaget bør man sætte sig ind i den behørigt, så det bliver muligt at udtale sig - alternativt slet ikke udtale sig og da slet ikke tage stilling. At udtale, at det er andre instanser i systemet, der skal tage stilling i en sådan sag er at fraskrive sig sit demokratiske ansvar.

Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti misforstår fuldstændig, hvordan borgerne ser demokratiet:

[...] hvis der var en person i den danske efterretningstjeneste, der havde gjort noget tilsvarende, ville vi fra dansk side selvfølgelig have en forventning om, hvis vedkommende ankom til andre lande, at de ville udlevere den person til retsforfølgelse i Danmark.

Det er måske rigtigt, at en regering ville ønske dette, men det er slet ikke det, som befolkningen forventer og ønsker - i hvert fald ikke mig. Tom Behnke forsøger at gøre sig klog på motiverne bag Snowdens lægage; hvorfor lækkede han ikke bare dem alle på én gang? Hvorfor drypvist? Det er noget, der er blevet forklaret rigtig, rigtig mange gange - det er simpelthen af to årsager:

1) Det har ikke samme effekt.

2) Det er nødvendigt at gå det hele igennem for at sikre sig, at man ikke lækker noget, der sætter personer i fare.

Det ville Tom også vide, hvis han havde sat sig ind i sagen.

Ekstraordinære situationer kræver ekstraordinære tiltag.

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?