Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

B 51: Ophævelse af varighedsbegrænsningen på sygedagpenge (Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af varighedsbegrænsningen på sygedagpenge.)

B 51: Ophævelse af varighedsbegrænsningen på sygedagpenge

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 51

Fremsat af: Finn Sørensen (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Stine Brix (EL), Per Clausen (EL), Lars Dohn (EL), Henning Hyllested (EL), Christian Juhl (EL), Rosa Lund (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Pernille Skipper (EL), Nikolaj Villumsen (EL), Frank Aaen (EL)

Fremsat dato: 17.01.2013

Samling: 2012-13

Ministerium: Beskæftigelsesministeriet

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget (BEU)

B 51 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen senest den 15. marts 2013 at fremsætte et lovforslag, der ophæver varighedsbegrænsningen på sygedagpenge med virkning senest fra den 1. april 2013.

Bemærkninger til forslaget

I regeringsgrundlaget »Et Danmark, der står sammen« fra oktober 2011 fastslås det under overskriften »Færre mennesker skal leve i fattigdom«, at: »Regeringen vil afskaffe varighedsbegrænsningen på sygedagpenge. I stedet vil regeringen styrke den aktive indsats.«

Dette lå i direkte forlængelse af, at de tre regeringspartier sammen med Enhedslisten flere gange havde stillet beslutningsforslag herom under den borgerlige regering – der henvises til forslag til folketingsbeslutning nr. B 142 folketingsåret 2007-08, 2. samling, nr. B 95 folketingsåret 2008-09 og nr. B 95 folketingsåret 2009-10. Det burde således være et forslag, der kunne føres ud i livet relativt hurtigt.

Alligevel venter Enhedslisten stadig på regeringens udspil. Det er baggrunden for dette beslutningsforslag.

Det har i årevis været dokumenteret, at en betydelig gruppe af de mennesker, der falder for varighedsbegrænsningen, mister deres forsørgelsesgrundlag, og at en anden stor gruppe får det forringet betydeligt.

Ifølge beskæftigelsesministerens svar på BEU alm. del – spørgsmål 33, den 2. december 2012 viser de seneste tal, at 8.000 personer faldt for varighedsbegrænsningen mellem den 1. juli 2010 og den 30. juni 2011. Af disse overgik 1.400 eller 18 pct. til en situation uden hverken lønindkomst eller nogen form for offentlig forsørgelse. Det drejer sig typisk om personer, der på grund af ægtefælles indkomst eller på grund af ejerbolig ikke er berettiget til kontanthjælp. De faldt i det sorte hul.

Yderligere 2.900 eller 37 pct. røg ned på den i forhold til sygedagpengene betydelig lavere kontanthjælpsydelse.

Ud over dette betydelige økonomiske pres, som tidsbegrænsningen af sygedagpenge udsætter en betydelig gruppe mennesker for, er den nuværende sygedagpengeperiode i alt for mange tilfælde alt for kort. Som regeringspartierne slog fast i beslutningsforslaget fra december 2009:

»

– Nye behandlingsmetoder øger mulighederne for, at sygdomsramte kan blive raske og dermed, at de ikke er nødt til at forlade arbejdsmarkedet permanent som en følge af deres sygdom.

– Nye behandlingsmetoder øger overlevelseschancerne for en række sygdomme og alvorlige ulykker. Til gengæld strækker behandlingen sig ofte over en længere årrække og dermed ud over varighedsbegrænsningen.

– De nuværende regler tager ikke i tilstrækkeligt omfang højde for, at der undervejs i sygdomsforløbet kan tilstøde nye lidelser eller komplikationer, som forlænger behandlingen.

Både handicaporganisationer, faglige organisationer, pressen og et stort antal borgere har gentagne gange fremlagt fyldig dokumentation for de alvorlige konsekvenser, som ophør af sygedagpengeudbetalingen medfører.

For de fleste sygemeldte fører ophør af sygedagpenge til enorm usikkerhed om, hvad fremtiden vil føre med sig. Den usikkerhed kan i sig selv være en meget væsentlig barriere for tilbagevenden til arbejdsmarkedet, fordi den enkelte bruger alle ressourcer på at spekulere over de økonomiske og helbredsmæssige problemer, som de står i.

Dermed har den enkelte sjældent overskud til selv at arbejde for at komme tilbage i job, og for nogle har den mistede ret til sygedagpenge en direkte negativ betydning for deres fysiske og ikke mindst psykiske velbefindende. I en række tilfælde fører de mistede sygedagpenge til så alvorlige sociale følger som gældsættelse, tvangsauktion/tvangsudsættelse og skilsmisse.

Der er behov for både bedre opfølgning og ophævelse af varighedsbegrænsningen.«

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
17.01.13
1. behandling
28.02.13
2. behandling
04.04.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
17.01.13
Afstemning start
13.03.13
Afstemning slut
03.04.13

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?