B 171: Ophævelse af spærretiden for pensionistkort i hovedstadsområdet (Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af spærretiden for pensionistkort i hovedstadsområdet.)

B 171: Spærretid for pensionistkort

STATUS I FOLKETINGET

Bortfaldet

STATUS I PARLAMENTET.DK

Afstemning

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 171

Fremsat af: Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mette Hjermind Dencker (DF), Søren Espersen (DF), Morten Marinus (DF), Peter Skaarup (DF)

Fremsat dato: 18.05.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Transportministeriet

Udvalg: Transportudvalget (TRU)

B 171 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...


Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen at ophæve spærretiden for brug af pensionistkort i hovedstadsområdet.

Bemærkninger til forslaget

Det er forslagsstillernes opfattelse, at spærretiden for pensionistkort i hovedstadsområdet skal ophæves, så pensionistkortet kan anvendes uden begrænsninger.

Pensionistkortet og dets begrænsninger

Alle over 65 år eller modtagere af førtidspension kan få et pensionistkort. Kortet sælges med en gyldighed på mindst 3 måneder og gælder til rejser i hovedstadsområdet med tog, bus og metro og giver en stor pensionistrabat.

Afgrænsningerne ved brug af pensionistkortet er, at det ikke er gyldigt i tog i hovedstadsområdet på hverdage fra kl. 7 til 9 og fra kl. 15 til 17. I busser (inkl. havnebussen), metro og lokalbanetog i Storkøbenhavn (zonerne 1-4, 30-33 og 40-44) gælder kortet ikke på hverdage fra kl. 7 til 9.

I 2006 blev spærretiden ophævet om eftermiddagen i busser og metro, men blev fastholdt af DSB.

Begrundelsen var, at en ophævelse for DSB ville øge trafikbelastningen med op til 7 pct. Det kunne DSB investere sig ud af, men det ville ikke være økonomisk rentabelt. Desuden ville ophævelse af eftermiddagsspærretiden medføre et indtægtstab på et tocifret millionbeløb, da DSB ville miste indtægten fra rejser foretaget på almindelige billetter og klippekort. Det fremgik af et svar fra trafikministeren i 2005 (TRU alm. del – svar på spørgsmål 174, 2005-06).

I 2009 blev der igen spurgt til økonomien ved ophævelse af eftermiddagsspærretiden, og ministeren henholdt sig til svaret fra 2006, men tilføjede, at trafikbelastningen i mellemtiden var steget med 2 pct. årligt, og at en ophævelse ville give forringelser i forhold til de fuldt betalende kunder. (TRU alm. del – svar på spørgsmål 1364, 2008-09).

Det står fast, at ophævelsen af spærretiden for busser og metro i eftermiddagstimerne ikke har ført til problemer med, at busser og metrotog har været overfyldte med pensionister i eftermiddagsmyldretiden. Det understøtter formodningen om, at spærretiden er overflødig, fordi det formentlig vil være et fåtal af pensionisterne, der vil benytte den kollektive trafik i det tidsrum, der i dag er dækket af spærretiden. DSB har tidligere ophævet spærretiden for at medbringe cykler i myldretiden, og det skete heller ikke uden sværdslag, men det har ikke givet anledning til de store problemer.

Forslagsstillerne er også tvivlsomme over for DSB’s påstand om, at en ophævelse af spærretiden vil medføre et indtægtstab på et tocifret millionbeløb. Der er megen elastik i »et tocifret« millionbeløb, der kan være alt fra 10 til 99 mio. kr. DSB ønsker givetvis en eller anden form for kompensation for den »manglende indtægt« og har derfor en interesse i at påstå, at indtægtstabet er større, end det i virkeligheden vil være.

Under alle omstændigheder er tallene tilbage fra 2005 og trænger til at blive opdateret. Forslagsstillerne vil under udvalgsbehandlingen stille spørgsmål, der skal klarlægge de økonomiske aspekter ved en ophævelse af spærretiden såvel om eftermiddagen som for hele spærretiden, og det gælder både for DSB, busser og metro.

Forslagsstillerne anslår, at udgiften til ophævelse af spærretiden maksimalt vil koste 15 mio. kr., som foreslås finansieret gennem aftalen om bedre og billigere kollektiv trafik, jf. »Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik«, 12. juni 2012.

Forslagsstillerne er overbeviste om, at en ophævelse af spærretiden vil give en klar velfærdsfremgang for pensionister, der klart vil opveje de relativt få problemer, som ophævelsen kan medføre.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
18.05.15
1. behandling
2. behandling

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
18.05.15
Afstemning start
25.05.15
Afstemning slut

Emneord: offentlig transport pensionister

Relaterede forslag:

11.03.2015 L 162: Forslag til jernbanelov

12.11.2014 L 68: Afgrening fra Cityringen til Sydhavnen, mulighed for udvidelse af afgreningen til Nordhavnen, reduktion af statens ejerandel af Udviklingsselskabet By & Havn I/S, projektering af en Nordhavnstunnel m.v.

09.04.2014 L 177: Supplerende miljømæssige vurderinger, bemyndigelse til at fastsætte regler om forurening og gener fra byggepladserne, kompensation til metrobyggepladsernes naboer, skattefritagelse for kompensation m.v.

20.02.2014 B 55: En samlet plan for udbud af togdriften for passagertrafik

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?