B 52: Offentliggørelse af Irak- og Afghanistankommissionens dokumenter (Forslag til folketingsbeslutning om offentliggørelse af Irak- og Afghanistankommissionens dokumenter.)

B 52: Irak- og Afghanistankommissionens dokumenter

STATUS I FOLKETINGET

Bortfaldet

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 52

Fremsat af: Mette Bock (LA), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Anders Samuelsen (LA)

Fremsat dato: 12.01.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Forsvarsudvalget (FOU)

B 52 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen, at den i indeværende folketingssamling offentliggør – eller om nødvendigt fremsætter lovforslag, der skal sikre den umiddelbare offentliggørelse af – alle Irak- og Afghanistankommissionens indsamlede ikkeklassificerede dokumenter, og at den udarbejder og offentliggør en komplet liste over alle kommissionens ikkeklassificerede dokumenter.

Bemærkninger til forslaget

Forslagsstillerne anerkender, at regeringen finder, at grundlaget for den danske deltagelse i Irakkrigen og forhold omkring danske soldaters tilbageholdelse af personer under den danske krigsdeltagelse i henholdsvis Irak og Afghanistan allerede er tilstrækkeligt belyst, hvorfor regeringen har nedlagt Irak- og Afghanistankommissionen.

Forslagsstillerne har dog ikke hørt tungtvejende argumenter for at holde kommissionens indsamlede materiale hemmeligt eller for at afvise dets umiddelbare offentliggørelse med henvisning til arkivlovens lange tilgængelighedsfrister, og da forslagsstillerne tilslutter sig princippet om maksimal åbenhed i den offentlige forvaltning, foreslås Irak- og Afghanistankommissionens indsamlede dokumenter offentliggjort. På tilsvarende vis og for at sikre gennemsigtighed i formelle offentlighedsprocedurer, herunder anmodning om materiale efter offentlighedslovens regler om aktindsigt, ønsker forslagsstillerne også, at der udarbejdes og offentliggøres en komplet liste over kommissionens dokumenter.

I sagens natur har Irak- og Afghanistankommissionen måttet indsamle og behandle klassificeret materiale. Da der derfor kan være væsentlige hensyn til statens sikkerhed eller rigets forsvar, udenrigspolitiske eller udenrigsøkonomiske interesser, herunder forholdet til fremmede magter eller mellemfolkelige organisationer, eller beskyttelse af vidner eller lignende tungtvejende grunde til hemmeligholdelse af udvalgte dokumenter, ønsker forslagsstillerne disse undtaget fra umiddelbar offentliggørelse.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
12.01.16
1. behandling
26.02.16
2. behandling
26.05.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
12.01.16
Afstemning start
19.01.16
Afstemning slut
26.05.16

Emneord: irak afghanistan kommissioner undersøgelseskommission

Relaterede forslag:

21.04.2016 B 189: At nedsætte en retssikkerhedskommission

12.04.2016 L 171: Nedsættelse af en hurtigtarbejdende undersøgelsesgruppe vedrørende branden på »Scandinavian Star«

30.03.2016 B 108: Udsendelse af yderligere danske militære bidrag til støtte for indsatsen mod ISIL i Irak og Syrien

15.03.2016 B 88: Nedsættelse af en ytringsfrihedskommission

09.10.2015 B 10: Genetablering af Irak- og Afghanistankommissionen

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?