B 29: Offentliggørelse af fotos og videoer fra overvågningskameraer (Forslag til folketingsbeslutning om offentliggørelse af fotos og videoer fra overvågningskameraer.)

B 29: Videoer fra overvågningskameraer

STATUS I FOLKETINGET

Bortfaldet

STATUS I PARLAMENTET.DK

Afstemning

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 29

Fremsat af: Peter Kofod Poulsen (DF), Kenneth Kristensen Berth (DF), Tilde Bork (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Susanne Eilersen (DF), Søren Espersen (DF), Martin Henriksen (DF), Peter Skaarup (DF)

Fremsat dato: 23.11.2015

Samling: 2015-16

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Retsudvalget (REU)

B 29 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...


Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen i indeværende folketingsår at tage de nødvendige initiativer til at ændre persondataloven, så enkeltpersoner, virksomheder, foreninger m.fl. kan offentliggøre privatoptagede fotos og videoer fra overvågningskameraer af formodede tyve og indbrudstyve, når disse fotos og videoer forinden offentliggørelsen er vedlagt en anmeldelse til politiet.

Bemærkninger til forslaget

Det er forslagsstillernes opfattelse, at indbrud i private hjem, virksomheder, foreninger m.fl. og tyverier fra samme er en yderst alvorlig krænkelse af den private ejendomsret. Indbrud og tyveri gør folk bange og utrygge ved at være i deres eget hjem. I de seneste årtier har udbredelsen af private overvågningskameraer vundet frem. Overvågningskameraer kan være med til at afholde indbrudstyve fra at forsøge indbrud eller tyveri, men sker der alligevel indbrud i hjemmet eller tyveri fra f.eks. carporten eller redskabsskuret, kan fotos og videoer fra overvågningskameraer være med til at klarlægge et hændelsesforløb, og i bedste fald kan der være gode optagelser af gerningsmanden eller -mændene, der muliggør en efterfølgende personidentifikation.

I dag forhindrer persondataloven, at fotos og videoer fra private overvågningskameraer lægges ud på f.eks. sociale medier og hjemmesider eller i fysisk form hænges op i loka?lområdet i et forsøg på at identificere personerne på billederne.

I dag er det alene politiet, der må bruge fotos og videoer fra private overvågningskameraer i efterforskning af en anmeldelse af et indbrud eller tyveri. Virkeligheden er bare den, at politiet har sparsomme ressourcer og derfor kun i begrænset omfang efterforsker indbrud eller tyverier. Politiet kan give tilladelse til at offentliggøre billeder fra overvågningskameraer, og det er set i flere tilfælde, f.eks. i forbindelse med tv-programmer, men ellers gives der sjældent tilladelse og i hvert fald sjældent til private.

Borgere, virksomheder, foreninger m.fl. bliver ofte frustrerede over det, de oplever som en manglende indsats fra politiets side. Det har i flere tilfælde medført, at borgerne, virksomhederne eller foreningerne har taget sagen i egen hånd og af egen drift har offentliggjort billeder fra overvågningskameraer i forsøget på at få opklaret forbrydelsen.

Der er gode grunde til, at persondataloven indeholder et forbud mod, at private af egen drift udstiller formodede indbrudstyve eller gerningsmænd i offentligheden. Men forslagsstillerne har et forslag til en løsning, der kan forene borgernes ønske om at gøre en aktiv indsats for at opklare et indbrud eller tyveri og hensynet til at undgå misbrug og udstilling af de forkerte personer.

Forslagsstillerne mener, at når borgere, virksomheder, foreninger m.fl. indgiver politianmeldelse af et indbrud eller tyveri og vedlægger fotos og videoer, skal disse fotos og videoer efterfølgende kunne offentliggøres på sociale medier og hjemmesider eller i fysisk form hænges op i lokalområdet. Det er selvfølgelig kun de i anmeldelsen vedlagte fotos og videoer, der må offentliggøres, og ikke andre. Når politianmeldelse foretages og bilag vedlægges, skal det ske på tro og love om, at fotos og videoer har relation til anmeldelsen. Offentliggøres der andre fotos uden relation til anmeldelsen, skal den ansvarlige herfor selvfølgelig kunne dømmes, akkurat som det kan ske i dag.

Det er klart, at fotos og videoer, der offentliggøres, skal have direkte relation til den anmeldte forbrydelse, og at fotos og videoer skal muliggøre identifikation af de personer, der offentliggøres. Det er ligeledes klart, at billeder og videoer øjeblikkelig skal fjernes fra sociale medier og hjemmesider og i deres fysiske form, når identifikation af gerningsmændene er sket, eller på forlangende af politiet.

Det er forslagsstillerne opfattelse, at en ændring af persondataloven, der muliggør at private offentliggør fotos og videoer fra private overvågningskameraer, dels vil virke præventivt, i forhold til at flere indbrudstyve tænker sig om, før de begår indbrud eller tyveri, dels vil styrke eftersøgningen af formodede gerningspersoner med øget opklaring til følge, og det er der brug for.

Forslagsstillerne vil afgrænse forslaget til kun at omfatte privatoptagede fotos og videoer fra overvågningskameraer i forbindelse med indbrud i og tyveri fra private hjem, virksomheder, foreningslokaler m.fl. Der skal således ikke åbnes op for, at private kan offentliggøre fotos og videoer af f.eks. formodede voldtægtsmænd, pædofile m.fl. Billeder og videoer vedrørende sådanne forhold skal fortsat kun kunne offentliggøres efter tilladelse fra politiet.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
23.11.15
1. behandling
21.01.16
2. behandling

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
23.11.15
Afstemning start
30.11.15
Afstemning slut

Emneord: masseovervågning overvågning

Relaterede forslag:

07.10.2015 L 10: Forslag til lov om net- og informationssikkerhed.

05.05.2015 L 204: Politiets Efterretningstjenestes adgang til oplysninger om flypassagerer i terrorsager m.v. og SKATs håndtering af oplysninger om flypassagerer i forbindelse med toldkontrol m.v.

05.05.2015 L 200: Styrket indsats mod aktiviteter i udlandet, der kan indebære en terrortrussel mod Danmark og danske interesser

24.03.2015 B 101: Registrering af overvågningskameraer

21.10.2014 B 11: En forsøgsordning med kropskamera på politifolk

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...



Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?