B 11: Offentliggørelse af beslutningsgrundlaget for valg af nyt kampfly (Forslag til folketingsbeslutning om offentliggørelse af beslutningsgrundlaget for valg af nyt kampfly.)

B 11: Valg af nyt kampfly

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 11

Fremsat af: Eva Flyvholm (EL), Christian Juhl (EL), Pernille Skipper (EL), Søren Søndergaard (EL), Nikolaj Villumsen (EL)

Fremsat dato: 09.10.2015

Forkastet dato: 17.12.2015

Samling: 2015-16

Ministerium: Forsvarsministeriet

Udvalg: Forsvarsudvalget (FOU)

B 11 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...


Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen at fremlægge beslutningsgrundlaget for det forestående valg af nyt kampfly, herunder oplysninger om, hvordan flyene lever op til de opstillede kriterier, i så rimelig tid, at der kan sikres en gennemsigtig og demokratisk debat af den store investering.

Bemærkninger til forslaget

Beslutningsforslaget er en revideret genfremsættelse af beslutningsforslag B 139 fra folketingsåret 2014-15, 1. samling.

Forsvarsforligspartierne S, DF, V, LA, RV, SF og KF har aftalt, at det danske forsvar skal have nye kampfly. En investering til omkring 30 mia. kr. Ifølge tidsplanen skal valget af kampflytype træffes i efteråret 2015.

Når staten investerer i den størrelsesorden, pågår der som regel en grundig offentlig debat på et oplyst grundlag forud for beslutningen, hvor Folketinget og den danske offentlighed får indsigt i de dokumenter, som beslutningen om investeringen træffes på grundlag af. Det gælder f.eks. ved store investeringer i infrastruktur som Storebælts-, Øresunds- og Femernforbindelserne, hvor der udarbejdes adskillelige offentligt tilgængelige rapporter og analyser forud for beslutningen.

Det har imidlertid indtil nu ikke været gældende for investeringen i nye kampfly. Regeringen opfordres derfor til at sikre den nødvendige åbenhed og at fremlægge hele eller størstedelen af beslutningsgrundlaget, som oversendes til forligspartierne, samt at sørge for, at størstedelen af dette materiale bliver offentligt tilgængeligt, i en rimelig tid før beslutningen træffes. Regeringen bedes oplyse, hvilken proces der er planlagt for købet og for finansieringen af flyene. Desuden bedes regeringen tilstræbe størst mulig åbenhed om, hvilke interessenter, flyproducenter og underleverandører der har været holdt møder med i processen.

Folketinget og den danske offentlighed bør have indsigt i, hvad grundlaget for investeringen er. Herunder bør Folketinget og offentligheden have indsigt i, hvordan de forskellige fly lever op til de kriterier, der er lagt til grund for valget af flytype. At nøjes med at informere forligspartierne om sagen er i den sammenhæng ikke det samme, som at Folketinget eller offentligheden får indsigt i beslutningsgrundlaget, for de dokumenter og oplysninger, forligspartierne får, er ikke offentligt tilgængelige.

Køb af nye kampfly vil definere Danmarks sikkerheds- og udenrigspolitik i årene fremover, og det er en meget stor økonomisk belastning for samfundsøkonomien. Ved at sikre den tilstrækkelige gennemsigtighed og debat før beslutningen træffes, mindskes risikoen for, at der foretages en fejlinvestering, som kan koste det danske samfund dyrt.

Regeringen bør derfor for sin egen og for offentlighedens skyld som minimum orientere hele Folketingets Forsvarsudvalg om, hvad beslutningsgrundlaget for det kommende typevalg er, herunder efter hvilke kriterier det kommende kampfly vælges ud fra.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
09.10.15
1. behandling
10.11.15
2. behandling
15.12.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
09.10.15
Afstemning start
16.10.15
Afstemning slut
15.12.15

Emneord: kampfly

Relaterede forslag:

15.04.2016 B 187: Redegørelse for finansieringen af nye kampfly, før der foretages typevalg

27.03.2015 B 139: Offentliggørelse af beslutningsgrundlaget for valg af nyt kampfly

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?