B 2: Offentlige ejendomsvurderinger og tilbagebetaling af for meget opkrævet skat (Forslag til folketingsbeslutning om offentlige ejendomsvurderinger og tilbagebetaling af for meget opkrævet skat.)

B 2: Offentlige ejendomsvurderinger

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 2

Fremsat af: Ole Birk Olesen (LA), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Anders Samuelsen (LA)

Fremsat dato: 02.10.2013

Samling: 2013-14

Ministerium: Skatteministeriet

Udvalg: Skatteudvalget (SAU)

B 2 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen at undersøge de offentlige ejendomsvurderingers rigtighed til bunds og sikre, at de borgere, der siden 2003 har betalt for meget i ejendomsskat på baggrund af fejlagtige ejendomsvurderinger, automatisk får tilbagebetalt deres penge.

Bemærkninger til forslaget

De offentlige ejendomsvurderinger overgik fra kommunerne til SKAT i 2003. Men SKAT har tilsyneladende haft svært ved at håndtere denne opgave.

Statsrevisorerne har den 21. august 2013 udtalt stærk kritik af Skatteministeriets håndtering af de offentlige ejendomsvurderinger.

Af Statsrevisorernes beretning om de offentlige ejendomsvurderinger (beretning nr. 13/2012) fremgår bl.a. følgende: »Rigsrevisionen finder, at Skatteministeriet har forvaltet området for ejendomsvurdering meget kritisabelt vel vidende, at området længe har været problemfyldt.«

Alle borgere og virksomheder er dermed ikke sikre på at få en ens og fair behandling, når SKAT vurderer deres ejendomme.

Skatteministeriet har været vidende om problemer på vurderingsområdet generelt siden 2003 og konkret siden 2007. Imidlertid har denne viden ikke resulteret i, at skattemyndighederne har arbejdet målrettet på at forbedre forvaltningen af vurderingsområdet. Faktisk finder Rigsrevisionen, at skattemyndighederne har forringet eller fravalgt dele af vurderingsopgaven, bl.a. ved vurderingerne i 2010 og 2011. Ydermere finder Rigsrevisionen i beretningen, at opgaven efter ministeriets egen opfattelse ikke i alle tilfælde er udført i overensstemmelse med lovgivningen. Samtidig har Kamme?radvokaten vurderet, at SKATs praksis i sager om ekstraordinær genoptagelse har været klart ulovlig og ansvarspådragende.

Liberal Alliance mener, det er dybt kritisabelt, at borgere og virksomheder i dette land bliver opkrævet for meget i skat. Ydermere er det dybt kritisabelt, at man ikke får en ordentlig behandling ved klager over afgørelser. Borgere og virksomheder er i denne henseende ikke blevet behandlet fair af myndighederne.

Liberal Alliance vil med dette beslutningsforslag pålægge regeringen at undersøge de offentlige ejendomsvurderingers rigtighed til bunds. Endvidere vil Liberal Alliance med beslutningsforslaget pålægge regeringen, at de berørte boligejere, der er blevet opkrævet for meget i skat, automatisk får deres penge tilbage.

Forslaget finansieres ved mindre vækst i det offentlige forbrug end de 0,6 pct., som regeringen lægger op til.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
02.10.13
1. behandling
01.11.13
2. behandling
14.11.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
02.10.13
Afstemning start
09.10.13
Afstemning slut
14.11.13

Emneord: ejendomsvurderinger skat

Relaterede forslag:

25.11.2016 L 92: Videreførelse af vurderingerne med ét år, fremrykning af beskatningsgrundlaget, bestemmelser om indsamling og registrering af data m.v.

04.04.2016 B 166: Oprettelse af en taskforce til kontrol af Ubers erhvervsmæssige personbefordring

31.03.2016 B 116: Annullering af planlagte besparelser i SKAT

11.11.2015 L 46: Indførelse af land-for-land-rapportering for store multinationale koncerner, gennemførelse af ændring af direktiv om administrativt samarbejde på beskatningsområdet m.v.

11.11.2015 L 45: Skattemæssig behandling af negative renter, forrentning af pensionsafkastskat og renter vedrørende visse pensionsordninger m.v.

UDVALGT INDLÆG FOR

Knud Jørgen Larsen
Der er i høj grad behov for at behandle de grove fejl løbende. En udskydelse er retsstridig. Der er dokuemteret så grove fejl, at de skal straksbehandles og afvises med henvisning til tåbelig begrundelse…

GÅ TIL INDLÆG

12. Dec 2014 20:48

Der er i høj grad behov for at behandle de grove fejl løbende. En udskydelse er retsstridig. Der er dokuemteret så grove fejl, at de skal straksbehandles og afvises med henvisning til tåbelig begrundelse som forældet. Fejlen bliver jo værre for hver dag.
Listning af tilsidesættelser af veldokumenterede fakta:

Ankenævnet afvisning kan ikke tages til følge som værende retmæssig.
Tvært imod hviler afvisningen på fejl og svage formodninger.
- der er ikke specifikt bedt om genoptagelse af vurderingen af 2009 som påstået.
- Iflg lov skal der være omvurdering hvert 2 år, dvs. 2009, 2011 og senest 2013
- man bliver nægtet vurdering på basis af konkrete handler i området. Ankenævnet fastholder altså en vurdering, der er rent fiktiv og uden forbindelse med virkeligheden. Dette strider mod grundprincippet i loven, der siger at vurderingen skal afspejle den reelle mulige hnadealværdi.
- Det er påvist i bilagene, at denne ejendom ikke er behandlet på samme måde som de øvrige ejendomme i området.  (se bilagene – side 6)
- At henvise til et krav om at protesten skal være indgivet senest 6 mdr. Efter at ejer fik kendskab til vurderingen er det rene sludder og en Stasi bureaukratisk afvisning uden praktisk relevans.
- Der tages ikke hensyn til Statsrevisorernes afgørelser
- Der tages ikke hensyn til afgørelsen af Østre Landsret (se side 8)
- Der tages ikke hensyn til de af Ankestyrelsen afgjorte retningslinier-
- Kort sagt har vi her at gøre med et Skatteankenævn, der sætter sig ud over alle andre,  og som dermed forsøger at afskære borgerens ret til at kunne anke og til en retsmæssig afgørelse. Nævnet bør fyres og fratages skatteyderbetalte lønninger og honorarer, samt idømmes dagsbøder indtil loven følges.
- Skatteborgeren er sat i klemme mellem stridende myndigheder, det sætter retssikerheden helt ned på bananrepublik stadet - ja under
Først efter 6 måneder får jeg en svag indrømmelse om, hvor jeg skal klage, og og af hvem min klage behandles seriøst.
Skat har i flere år fastholdt forkerte og for høje ejendomsvurderinger, selv om de er blevet underkendt af ankenævn og Landsskatteret, skriver Politiken.

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?