B 33: Obligatoriske oplysninger om sagsbehandlingstider på det sociale område på kommunernes hjemmesider (Forslag til folketingsbeslutning om obligatoriske oplysninger om sagsbehandlingstider på det sociale område på kommunernes hjemmesider.)

B 33: Oplysninger om sagsbehandlingstider

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 33

Fremsat af: Karina Adsbøl (DF), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Karina Due (DF), Susanne Eilersen (DF), Søren Espersen (DF), Karin Nødgaard (DF), Peter Skaarup (DF), Dorthe Ullemose (DF)

Fremsat dato: 23.11.2015

Forkastet dato: 21.04.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet

Udvalg: Social- og Indenrigsudvalget (SOU)

B 33 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...


Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen inden 1. juli 2016 at sikre, at det bliver obligatorisk for kommunerne at oplyse om sagsbehandlingstiderne på det sociale område på deres hjemmesider.

Bemærkninger til forslaget

Beslutningsforslaget er en delvis genfremsættelse af beslutningsforslag nr. B 128, folketingsåret 2014-15, 1. samling. Der henvises til www.folketingstidende.dk, Folketingstidende 2014-15, 1. samling, sektion A, B 128 som fremsat.

Det er forslagsstillernes opfattelse, at det er vigtigt for borgerne at kunne følge med i sagsbehandlingstiderne på det sociale område i den kommune, hvori de bor. Det skal være nemt og enkelt at følge med i, hvor lang tid det cirka tager at få behandlet en sag.

I § 3, stk. 2, i bekendtgørelse om lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (lovbekendtgørelse nr. 1052 af den 8. september 2015) er det fastsat, at kommunalbestyrelsen på de enkelte sagsområder skal fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal offentliggøres. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse.

I dag er der ikke krav om, at fristerne offentliggøres på kommunens hjemmeside. Nogle kommuner anvender hjemmesiden til at offentliggøre fristerne, men ikke alle gør det, idet kommunerne også kan vælge andre metoder til at informere borgerne om sagsbehandlingsfristerne.

For at gøre det nemmere for borgerne at følge sagsgangen i kommunen ønsker forslagsstillerne, at kommunerne bliver forpligtet til at oplyse sagsbehandlingstiderne på kommunens hjemmeside. Denne ensartethed vil gøre det nemt og hurtigt for borgerne at følge med – og det vil betyde en øget retssikkerhed for borgeren.

Det vigtige i den sammenhæng er, at borgerne kan orientere sig om kommunens serviceniveau på området, og hvor lang tid de kan forvente der går, inden der træffes en afgørelse på det sociale område. Der kan f.eks. tages udgangspunkt i Esbjerg Kommune, hvor det er nemt og overskueligt at finde sagsbehandlingsfristerne – endda på alle de områder, hvor der træffes en kommunal afgørelse. Der henvises til dette link: http://www.esbjergkommune.dk/om-kommunen/sagsbehandlingsfrister.aspx.

Forslaget forventes ikke at medføre merudgifter for kommunerne, da de i dag allerede er forpligtede til at offentliggøre fristerne, blot ikke i en bestemt form eller via et bestemt medie. Det kan påstås, at kommunernes pligt til offentliggørelse af sagsbehandlingstider på deres hjemmeside på internettet er et indgreb i det kommunale selvstyre. Forslagsstillerne mener, at der er tale om et yderst begrænset indgreb, der skal ses i forhold til, at borgerens retssikkerhed forbedres betydeligt. Dertil kommer, at man i mange andre sammenhænge beder borgeren om at kommunikere med myndighederne via diverse selvbetjeningsmuligheder på internettet (eksempelvis Udbetaling Danmark og SKAT), hvorfor det også synes rimeligt at bede de kommunale myndigheder om at fremlægge relevant information til borgerne på deres hjemmeside, så borgerne nemt kan finde informationerne. Det er ikke blot sund fornuft, men det er god forvaltningsskik at sikre åbenhed og gennemsigtighed over for borgeren.

Der har tidligere været stillet spørgsmål til ministeren om kommunernes offentliggørelsesmetode (folketingsåret 2012-13, Socialudvalget, alm. del, spørgsmål 201). Der henvises til spørgsmålet og svaret herpå i bilag 1.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
23.11.15
1. behandling
19.01.16
2. behandling
19.04.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
23.11.15
Afstemning start
30.11.15
Afstemning slut
19.04.16

Emneord: sagsbehandlingstider

Relaterede forslag:

27.03.2015 B 128: Obligatoriske oplysninger om sagsbehandlingstider på det sociale område på kommunernes hjemmesider

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?