Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

B 49: Nedsættelse af moms på hotel- og restaurantydelser til 7 pct. og fuld momsafløftning på hotel- og restaurantydelser (Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af moms på hotel- og restaurantydelser til 7 pct. og fuld momsafløftning på hotel- og restaurantydelser.)

B 49: Nedsættelse af moms på hotel- og restaurantydelser til 7 pct. og fuld momsafløftning på hotel- og restaurantydelser

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 49

Fremsat af: Ole Birk Olesen (LA), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Mette Bock (LA), Villum Christensen (LA), Thyra Frank (LA), Leif Mikkelsen (LA), Joachim B. Olsen (LA), Merete Riisager (LA), Anders Samuelsen (LA)

Fremsat dato: 13.03.2012

Samling: 2011-12

Ministerium: Skatteministeriet

Udvalg: Skatteudvalget (SAU)

B 49 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af 2012 at fremsætte lovforslag, der nedsætter momsen på hotel- og restaurantydelser til 7 pct. og giver fuld momsafløftning på hotel- og restaurantydelser.

Bemærkninger til forslaget

Forslagsstillerne finder, at moms på hotelydelser bør nedsættes til 7 pct. med henblik på at forbedre konkurrenceevnen i hotelbranchen, der er pålagt den højeste moms i EU.

Ligeledes finder forslagsstillerne, at moms på restaurantydelser bør nedsættes til 7 pct. Det vil have en positiv effekt for erhvervet, da det vil gøre det mere attraktivt for turister at benytte sig af restaurantydelser i Danmark. Sluttelig finder forslagsstillerne, at der bør være fuld momsafløftning på hotel- og restaurantydelser, da hotel- og restaurationsbranchen rammes unødvendigt hårdt, idet der kun kan mom?safløftes 50 pct., hvor der på andre produkter og ydelser er mulighed for fuld mom?safløftning. Dette vil gøre det mere attraktivt for virksomheder at placere aktiviteter i form af eksempelvis konferencer i Danmark.

I Sverige er momssatsen for hotelydelser 12 pct., i Norge 8 pct., og i Tyskland er man helt nede på 7 pct., hvilket betyder, at den danske hotelbranches konkurrenceevne er markant dårligere, end den er i de lande, vi hovedsagelig konkurrerer med.

Momssatsen for restaurantydelser i Danmark ligger på 25 pct., hvorfor Danmark sammen med Sverige opkræver den næsthøjeste moms på restaurantydelser i EU, kun overgået af Ungarn med 27 pct.

Konsekvensen er, at Danmark, som det eneste land i EU sammen med Storbritannien, der ikke har differentieret moms på hotelydelser, taber direkte og afledte indtægter, når udenlandske og danske turister søger mod destinationer, hvor prisniveauet ikke presses op af EU's højeste momssatser.

I 2010 stod udenlandske og danske turister ifølge tal fra VisitDenmark for en omsætning på 75 mia. kr. og skabte en direkte og afledt beskæftigelse på 102.000 årsværk samt en direkte og afledt værditilvækst på 47 mia. kr. I 2010 var 38 pct. af de hotelovernattende gæster tyskere, svenskere og nordmænd, hvorfor det er alarmerende, at Danmark har tabt markedsandele til netop Tyskland, Sverige og Norge.

Forslaget om nedsættelse af moms på hotel- og restaurationsydelser til 7 pct. og mulighed for fuld momsafløftning på hotel- og restaurantydelser forbedrer Danmarks konkurrenceevne på turismeområdet og gør det mere attraktivt for udenlandske og danske turister samt virksomheder at holde ferie og konferencer i Danmark. Forslaget medfører dermed øgede direkte og afledte indtægter og arbejdspladser – nærmere bestemt 12.300 fuldtidsbeskæftigede i hotel- og restaurationsbranchen.

Forslaget om nedsættelse af moms på hotelovernatninger og restaurationsydelser fra 25 pct. til 7 pct. og mulighed for fuld momsafløftning på hotel- og restaurantydelser vil ifølge HORESTA beløbe sig til 7,6 mia. kr. i umiddelbart provenutab og 4,3 mia. kr. i provenutab inkl. tilbageløb og adfærd. Finansieringen findes ved reduktioner i det offentlige forbrug.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
13.03.12
1. behandling
30.03.12
2. behandling
08.05.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
13.03.12
Afstemning start
30.04.12
Afstemning slut
07.05.12

UDVALGT INDLÆG IMOD

Martin Nielsen
Jeg er splittet her da jeg går ind for lavere skat. Men jeg går også ind for at staten ikke skal forskelsbehandle. Hvorfor skal nogle brancher have bedre vilkår end andre? Nu antager jeg at finansiereringen…

GÅ TIL INDLÆG

3. Maj 2012 21:23

Jeg er splittet her da jeg går ind for lavere skat. Men jeg går også ind for at staten ikke skal forskelsbehandle. Hvorfor skal nogle brancher have bedre vilkår end andre? Nu antager jeg at finansiereringen kan findes ved besparelser, hvilket jeg stærkt tvivler på (that’s a first!).

Jeg ender på et FOR da skatten, som følge af forslaget, trods alt kommer ned.

7. Maj 2012 10:58
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Tjah, for mig er forskelsbehandlingen alene en deal breaker, så det bliver et nej herfra.

7. Maj 2012 11:06

Fuld respekt for det.

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?