Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

B 114: Nedsættelse af genoptjeningskravet for ret til dagpenge (Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af genoptjeningskravet for ret til dagpenge.)

B 114: Genoptjeningskravet for ret til dagpenge

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 114

Fremsat af: Christian Juhl (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Finn Sørensen (EL)

Fremsat dato: 09.04.2013

Samling: 2012-13

Ministerium: Beskæftigelsesministeriet

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget (BEU)

B 114 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen at fremsætte lovforslag, der sikrer, at kravet for genoptjening af dagpengeretten ændres fra 1.924 timers arbejde til 481 timers arbejde, med ikrafttrædelse den 1. juli 2013.

Bemærkninger til forslaget

Kombinationen af en halvering af dagpengeperioden, der blev indført ved lov nr. 703 af 25. juni 2010, og en fordobling af genoptjeningskravet indført ved lov nr. 912 af 13. juli 2010, gør dagpengesystemet uegnet som sikkerhedselementet i den danske model. På store dele af arbejdsmarkedet, tydeligst på områder, der er præget af sæsonarbejde, kan man i den nuværende situation ikke nå at arbejde i et tilstrækkeligt antal timer til at genoptjene dagpengeretten, når man først har opbrugt dagpengeperioden.

Det foreslås derfor, at genoptjeningskravet nedsættes til 481 timer svarende til 13 uger eller 3 måneders arbejde.

Arbejdskravet for genoptjening af dagpengeretten var frem til VK-regeringens forringelser i 2010 på 962 timer eller 26 ugers arbejde. Med støtte fra Dansk Folkeparti og Radikale Venstre blev kravet sat op til 1.924 timer eller 52 ugers arbejde. Til sammenligning er arbejdskravet for genoptjening 612 timer i Finland og blot 480 timer i Sverige. Dertil skal lægges, at i Finland tælles halvdelen af timerne i løntilskudsjob med, i Sverige tælles alle timer i løntilskud?sjob med, mens det i Danmark er sådan, at hverken timer i løntilskud, virksomhedspraktik eller jobrotation kan bruges til at opfylde kravene til genoptjening. Kravene i de nuværende regler i Danmark er således langt sværere at opfylde end kravene efter både de finske og de svenske regler.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
09.04.13
1. behandling
23.05.13
2. behandling
04.06.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
09.04.13
Afstemning start
23.05.13
Afstemning slut
03.06.13

Emneord: dagpenge

Relaterede forslag:

15.11.2016 L 63: Tidspunkt for skift af dagpengesats for unge under 25 år og ph.d.-studerendes ret til arbejdsløshedsdagpenge

02.05.2016 L 182: Forlængelse af forsøg med ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser m.v.

02.05.2016 L 181: Fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem, månedsudbetaling af dagpenge m.v.

08.10.2014 B 3: Halvering af genoptjeningsperioden for arbejdsløshedsdagpenge

08.10.2014 L 13: Ændring af formue- og fradragsregler ved efterbetaling af offentlige forsørgelsesydelser og øvrige offentlige sociale ydelser m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?