B 54: Nedlæggelse af de åbne skattelister (Forslag til folketingsbeslutning om nedlæggelse af de åbne skattelister.)

B 54: Åbne skattelister

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 54

Fremsat af: Merete Riisager (LA), Ole Birk Olesen (LA)

Fremsat dato: 21.01.2016

Forkastet dato: 29.03.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Skatteministeriet

Udvalg: Skatteudvalget (SAU)

B 54 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen at fjerne skattelisterne over selskabers skattebetalinger fra SKATs hjemmeside og fremadrettet ophøre med at offentliggøre disse.

Bemærkninger til forslaget

I 2012 begyndte den daværende regering (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) en praksis, hvorefter SKAT årligt offentliggør selskabers skattebetaling. Baggrunden var »… at øget åbenhed om selskabers skattebetaling vil have en motiverende effekt på selskaberne …«, som daværende skatteminister Thor Möger Pedersen formulerede det, jf. folketingsåret 2011-12, svar på spørgsmål nr. S 1280. Formålet var således at udstille selskabernes eventuelle manglende skattebetaling med det formål at øge skatteindtægterne, hvilket Liberal Alliance finder problematisk af to årsager.

For det første giver et selskabs skattebetaling i et enkelt år ikke et retvisende billede af, om et selskab lever op til de danske skatteregler. Der kan være mange gode grunde til, at et selskab betaler et stort beløb eller et lille beløb i selskabsskat. Har selskabet f.eks. haft underskud i løbet af året eller i tidligere år, skal og bør selskabet ikke betale selska?bsskat. Det samme gør sig gældende for år, hvor selskabet har haft store investeringer.

For det andet er det ikke den rigtige måde at forvalte skatteindkrævningen. Det er Folketingets opgave at lave en rimelig og velfungerende skattelovgivning, og det er SKATs opgave at sikre, at selskaberne overholder denne. Er der problemer med selskabers skattebetaling, skal lovgivningen eller håndhævelsen kigges efter i sømmene. At udstille selskaber for en skattebetaling, som kan være høj eller lav af mange legitime grunde, er helt urimeligt.

Liberal Alliance mener på den baggrund, at regeringen bør fjerne skattelisterne over selskabers skattebetalinger fra SKATs hjemmeside snarest og fremadrettet ophøre med at offentliggøre disse oplysninger.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
21.01.16
1. behandling
12.02.16
2. behandling
15.03.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
21.01.16
Afstemning start
28.01.16
Afstemning slut
15.03.16

Emneord: skattelister gennemsigtighed lukkethed

Relaterede forslag:

04.04.2016 B 145: Større transparens i Danmarks forhandlinger om dobbeltbeskatningsoverenskomster

07.10.2015 L 22: Digitalisering af retsprocessen i borgerlige sager, oprettelse af en domsdatabase, m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?