Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

B 56: Mulighed for overførsel af bundfradrag for topskat mellem ægtefæller og registrerede partnere (Forslag til folketingsbeslutning om mulighed for overførsel af bundfradrag for topskat mellem ægtefæller og registrerede partnere.)

B 56: Mulighed for overførsel af bundfradrag for topskat mellem ægtefæller og registrerede partnere

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 56

Fremsat af: Ole Birk Olesen (LA), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Mette Bock (LA), Villum Christensen (LA), Thyra Frank (LA), Leif Mikkelsen (LA), Joachim B. Olsen (LA), Merete Riisager (LA), Anders Samuelsen (LA)

Fremsat dato: 23.03.2012

Samling: 2011-12

Ministerium: Skatteministeriet

Udvalg: Skatteudvalget (SAU)

B 56 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen at fremsætte lovforslag, der sikrer, at det med virkning fra indkomståret 2013 bliver muligt at overføre bundfradrag for topskat mellem ægtefæller og registrerede partnere.

Bemærkninger til forslaget

I dag sker der en vis sambeskatning af ægtefæller i personbeskatningen ved eksempelvis overførsel af uudnyttet personfradrag for husstande, hvor hele indkomsten oppebæres af den ene ægtefælle, eller hvor indkomsterne er ulige fordelt mellem ægtefællerne. Det er dog ikke tilfældet ved beregningen af topskat, hvor der ikke er adgang til at overføre et uudnyttet bundfradrag for topskat mellem ægtefæller.

Således kan et ægtepar, hvoraf den ene ægtefælle tjener betydeligt mere end den anden, betale markant mere i skat end et ægtepar med den samme husstandsindkomst, men hvor ægtefællernes årsindkomster er identiske. Dette kan illustreres med følgende eksempel, hvor ægtefællerne i familie A begge har en årsløn på 400.000 kr. og altså en husstandsindkomst på 800.000 kr. før skat, mens ægtefællerne i familie B har en årsløn på henholdsvis 600.000 kr. og 200.000 kr. og altså også en husstandsindkomst på 800.000 kr. før skat. Selv? om familie A og B har den samme husstandsindkomst før skat, er der betydelig forskel på husstandsindkomsten efter skat, idet familie B betaler over 2.000 kr. mere i skat om måneden end familie A, fordi den ene ægtefælle opretholder en løn, der bliver beskattet med topskat.

Denne indretning af skattesystemet diskriminerer familieformer, hvor den ene ægtefælle f.eks. har prioriteret at være hjemmegående og bruge mere tid med børnene.

Bundfradraget for topskat udgør 389.900 kr., efter at AM-bidrag er fratrukket, og muligheden for overførsel af bundfradrag for topskat mellem ægtefæller vil derfor overordnet indebære en skattelettelse, hvorfor provenuvirkningen vil være negativ. Forslaget vil på den måde rette op på den skattemæssige forskelsbehandling, så ægtepar i forskellige familieformer behandles lige.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
23.03.12
1. behandling
22.05.12
2. behandling
07.06.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
23.03.12
Afstemning start
24.05.12
Afstemning slut
06.06.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?