B 36: Mulighed for borgerdrevne beslutningsforslag (Forslag til folketingsbeslutning om mulighed for borgerdrevne beslutningsforslag.)

B 36: Borgerdrevne beslutningsforslag

STATUS I FOLKETINGET

Bortfaldet

STATUS I PARLAMENTET.DK

Afstemning

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 36

Fremsat af: Uffe Elbæk (UFG)

Fremsat dato: 26.11.2014

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Udvalget for Forretningsordenen (UFO)

B 36 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen at fremsætte lovforslag om indførelse af Åbent Ministerium, som giver mulighed for borgerdrevne beslutningsforslag til fremsættelse direkte i Folketingssalen. Alle stemmeberettigede statsborgere i Danmark vil med forslaget få mulighed for at fremsætte beslutningsforslag i Åbent Ministerium, hvorefter forslaget inden 2 måneder skal have 50.000 individuelle underskrifter fra danske statsborgere verificeret via NemID. Hvis 50.000 stemmeberettigede borgere eller mere støtter forslaget via en digital underskrift, fremsættes forslaget direkte i Folketingssalen som et beslutningsforslag.

Bemærkninger til forslaget

I dag har borgere kun begrænset mulighed for at ytre sig om lovforslag gennem høringsprocessen. For at øge den demokratiske deltagelse og borgernes mulighed for at blive hørt og opnå indflydelse, foreslås det derfor at give alle borgere i Danmark mulighed for at fremsætte beslutningsforslag i Åbent Ministerium, som styres via en webbaseret infrastruktur (eksempelvis NemID). 50.000 stemmeberettigede borgere skal støtte forslaget, for at det bliver behandlet som beslutningsforslag i Folketinget. De borgerdrevne forslag, der opnår 50.000 stemmer eller mere, kan så enten gå i udvalgsbehandling eller direkte til afstemning i Folketingssalen.

Det forudsættes, at ordningen med hensyn til selve fremsættelsen af beslutningsforslag for Folketinget indrettes på en sådan måde, at grundlovens bestemmelser om adgang til at fremsætte forslag for Folketinget respekteres.

Forslaget er inspireret af et finsk initiativ, Avoin ministeriö.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
26.11.14
1. behandling
23.01.15
2. behandling

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
26.11.14
Afstemning start
03.12.14
Afstemning slut

Emneord: medborgerskab deltagende demokrati direkte demokrati

Relaterede forslag:

12.04.2016 B 177: Indførelse af kommunalt og regionalt borgerinitiativ og lokale folkeafstemninger

05.04.2016 B 169: Ret til at få borgerdrevne beslutningsforslag behandlet i Folketinget

19.12.2014 B 47: Etablering af Center for Borgerinddragelse og Demokratiudvikling på Christiansborg

09.04.2014 B 105: Et charter for en sammenhængende inddragelse af civilsamfundet

UDVALGT INDLÆG FOR

Thomas Huulbæk Titanium
Modstanden ville være forståelig, hvis der var tale om egentlige folkeafstemninger. Hvis borgerne direkte vedtog forslagene. Men det er jo ikke tilfældet - der er blot tale om at få et simpelt beslutningsforslag…

GÅ TIL INDLÆG

5. Dec 2014 07:30
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Det er jo et forslag lige i Parlamentet.dk’s ånd. Selvfølgelig skal det være muligt for borgerne at påvirke politikken direkte i Danmark - det er en forudsætning for et velfungerende og reelt demokrati.

26. Jan 2015 15:00
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Jeg synes ikke at argumenterne med, at vi har indrettet os som et repræsentativt demokrati og så videre, er et argument mod forslaget. Jeg kan ikke helt forstå, hvorfor de to ting er modsætninger.

Det minder i øvrigt meget om de argumenter jeg fik i min mindre undersøgelse tidligere.

29. Jan 2015 12:06
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Modstanden ville være forståelig, hvis der var tale om egentlige folkeafstemninger. Hvis borgerne direkte vedtog forslagene. Men det er jo ikke tilfældet - der er blot tale om at få et simpelt beslutningsforslag fremsat for Folketinget - intet andet. Så kan det så blive stemt ned eller vedtaget af folketingsmedlemmerne.

Jeg forstår ikke modstanden?

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?