B 56: Ministres eftervederlag (Forslag til folketingsbeslutning om ministres eftervederlag.)

B 56: Ministres eftervederlag

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 56

Fremsat af: Anders Samuelsen (LA), Simon Emil Ammitzbøll (LA)

Fremsat dato: 26.02.2014

Forkastet dato: 20.05.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Folketinget

Udvalg: Udvalget for Forretningsordenen (UFO)

B 56 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen at indkalde alle partier i Folketinget til forhandlinger om et eftersyn af reglerne for ministres eftervederlag inden udgangen af indeværende folketingsår.

Bemærkninger til forslaget

Foranlediget af, at en minister for nylig efter eget valg har trukket sig fra sin stilling efter kun 53 dage på posten, forekommer det urimeligt, at samme minister modtager 18 måneders eftervederlag – svarende til godt 1,7 mio. kr.

På den baggrund ønsker forslagsstillerne med forslaget at pålægge regeringen at indkalde Folketingets partier til forhandlinger, hvor reglerne for ministres eftervederlag søges ændret.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
26.02.14
1. behandling
08.04.14
2. behandling
20.05.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
26.02.14
Afstemning start
05.03.14
Afstemning slut
19.05.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Udvalget for Forretningsordenen den 14. maj 2014

Emneord: eftervederlag

Relaterede forslag:

18.03.2016 B 102: Nedsættelse af fuldtidspolitikeres eftervederlag med vederlag for andet politisk hverv

18.02.2015 B 75: Varig nedsættelse af ministervederlag

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...



Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?