B 81: Mindre lukrativ optjening af pension for ministre (Forslag til folketingsbeslutning om mindre lukrativ optjening af pension for ministre.)

B 81: Pension for ministre

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 81

Fremsat af: Pernille Skipper (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Stine Brix (EL), Per Clausen (EL), Lars Dohn (EL), Henning Hyllested (EL), Christian Juhl (EL), Rosa Lund (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Finn Sørensen (EL), Nikolaj Villumsen (EL), Frank Aaen (EL)

Fremsat dato: 26.02.2015

Forkastet dato: 19.05.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Finansministeriet

Udvalg: Udvalget for Forretningsordenen (UFO)

B 81 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...


Beslutningsforslag som fremsat

Regeringen pålægges inden udgangen af Folketingsåret 2014-15 at fremsætte et lovforslag, der ændrer reglerne således, at man som minimum skal have været minister i 2 år for at opnå ret til ministerpension, og således, at ministre, som har optjent ret til ministerpension i denne valgperiode, omfattes.

Bemærkninger til forslaget

De nuværende regler for ministerpension giver ministre mulighed for at modtage livslang skatteyderbetalt ministerpension fra efterlønsalderen efter blot 1 år som minister.

1 år som minister giver en livslang årlig pension på 86.598 kr. fra efterlønsalderen frem til folkepensionsalderen, hvor den nedsættes til 76.295 kr. årligt. Ministre, som kun sidder et enkelt år, har i forvejen en meget høj løn og ret til eftervederlag i 18 måneder, som sikrer en indtægt på ministerniveau. At et enkelt år som minister derudover skal udløse ret til livslang ministerpension, finder forslagsstillerne urimelige. Med de nuværende regler kan en minister, som kun sidder på ministerposten et enkelt år, koste skatteyderne i omegnen af 4,7 mio. kr. i vederlag, eftervederlag og livslang pension (pension udregnet efter middelleveralder). Forslagsstillerne foreslår, at man som minimum skal have været minister i 2 år for at opnå ret til ministerpension.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
26.02.15
1. behandling
24.04.15
2. behandling
19.05.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
26.02.15
Afstemning start
05.03.15
Afstemning slut
19.05.15

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Udvalget for Forretningsordenen den 6. maj 2015

Emneord: ministerpension

Relaterede forslag:

25.02.2016 B 64: At ophæve muligheden for at modtage vederlag og ministerpension samtidig

25.02.2016 B 63: Gennemførelse af Vederlagskommissionens anbefalinger med hensyn til pensionsordninger for politikere

26.02.2015 B 84: At ophæve muligheden for at modtage vederlag og ministerpension samtidig

26.02.2015 B 82: Mindre lukrativ beregning af pension til ministre

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?