B 82: Mindre lukrativ beregning af pension til ministre (Forslag til folketingsbeslutning om mindre lukrativ beregning af pension til ministre.)

B 82: Pension til ministre

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 82

Fremsat af: Pernille Skipper (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Stine Brix (EL), Per Clausen (EL), Lars Dohn (EL), Henning Hyllested (EL), Christian Juhl (EL), Rosa Lund (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Finn Sørensen (EL), Nikolaj Villumsen (EL), Frank Aaen (EL)

Fremsat dato: 26.02.2015

Forkastet dato: 19.05.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Finansministeriet

Udvalg: Udvalget for Forretningsordenen (UFO)

B 82 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...


Beslutningsforslag som fremsat

Regeringen pålægges at fremsætte lovforslag inden udgangen af Folketingsåret 2014-15, der indebærer, at beregningen af ministerpensionen ændres,

1) således at man som minister efter 2 år kan få udbetalt pension svarende til en tjenestemandsansat på løntrin 49 i 9 år, og

2) således at 3-4 års funktionstid som minister giver ret til pension svarende til 14 år og så fremdeles sluttende med maksimal pension svarende til en tjenestemandsansat på løntrin 49 med en funktionstid på 29 år.

Det øverste løntrin for ministre fjernes dermed, hvilket betyder, at den maksimale pension for ministre vil blive 230.096,28 kr. mod 276.115,54 kr. i dag. Ministre, som har optjent ret til ministerpension i denne valgperiode, omfattes af ændringerne.

Bemærkninger til forslaget

I dag giver 1 års arbejde som minister ret til en årlig ministerpension på knap 80.000 kr. fra efterlønsalderen (ministerpensionen falder dog en anelse, efter at ministeren når folkepensionsalderen). Jo længere tid som minister, jo større er pensionen, med et loft på lidt under 300.000 kr. årligt efter 8 år som minister. Ministerpensionen udbetales oven i folketingspensionen, dog med et pensionsloft på omkring 600.000 kr., jf. § 118, stk. 3, i valgloven.

Pensionsloftet for folketingspolitikere er følgende:

– Fra efterlønsalderen: 619.822,54 kr.

– Fra folkepensionsalderen: 577.465,33 kr.

Dertil får tidligere ministre også udbetalt folkepension og private pensioner uden modregning.

Ministrenes pension udregnes efter pensionstaksterne for tjenestemandsansatte på løntrin 49 og udbetales resten af livet, fra ministeren rammer efterlønsalderen.

Den nuværende regering har sammen med et flertal i Folketinget gennemført en række reformer, som har forringet de økonomiske vilkår for de fattigeste grupper i samfundet. Regningen for den økonomiske krise er altså blevet sendt til de grupper i samfundet, som har mindst, imens de rigeste er blevet rigere, bl.a. igennem regeringens skattereform. En ting er, at ministre får høj løn og pension, men de økonomiske privilegier for ministre skal også være rimelige, især i forhold til de økonomiske vilkår, den almindelige befolkning har.

Forslagsstillerne mener, at de nuværende ministerpensioner er for lukrative, og foreslår derfor at fjerne det øverste pensionstrin.

Antal år som ministerSvarende til år som tjenestemand:Pension fra efterlønsalder kr:Pension fra folkepensionsalder kr:
I dag:Forslag:I dag:Forslag:I dag:Forslag:
1-2 år9-86.598076.2950
2-3 år149134.70886.598118.68176.295
3-4 år1814170.774134.708150.168118.681
4-5 år2018187.596170.774164.700150.168
5-6 år2320212.829187.596186.499164.700
6-7 år2723246.473212.829215.564186.499
7-8 år2927263.295246.473230.096215.564
8 år +3729318.473263.295276.116230.096

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
26.02.15
1. behandling
24.04.15
2. behandling
19.05.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
26.02.15
Afstemning start
05.03.15
Afstemning slut
19.05.15

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Udvalget for Forretningsordenen den 6. maj 2015

Emneord: ministerpension

Relaterede forslag:

25.02.2016 B 64: At ophæve muligheden for at modtage vederlag og ministerpension samtidig

25.02.2016 B 63: Gennemførelse af Vederlagskommissionens anbefalinger med hensyn til pensionsordninger for politikere

26.02.2015 B 84: At ophæve muligheden for at modtage vederlag og ministerpension samtidig

26.02.2015 B 81: Mindre lukrativ optjening af pension for ministre

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?