B 50: Målretning af børne- og ungeydelsen (Forslag til folketingsbeslutning om målretning af børne- og ungeydelsen.)

B 50: Målretning af børne- og ungeydelsen

STATUS I FOLKETINGET

Bortfaldet

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 50

Fremsat af: Finn Sørensen (EL), Per Clausen (EL), Christian Juhl (EL), Nikolaj Villumsen (EL)

Fremsat dato: 18.02.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Skatteministeriet

Udvalg: Europaudvalget (EUU)

B 50 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

UDVALGT BRUGERRESUMÉ

Kristina Jørgensen
Lavet af: Kristina Jørgensen

Børne- og ungeydelse kun til børn i Danmark

Forslaget går på, at der kun udbetales børne- og ungeydelser til danske og udenlandske forældre, der arbejder og har deres børn i Danmark.

Opholder børnene sig ikke i landet, er det ifølge Enhedslisten, som er forslagsstiller, ikke rimeligt, at der udbetales børnecheck fra Danmark til arbejdstageren. 

VIS HELE RESUMEET | SKJUL RESUMEET

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen i indeværende folketingssamling at fremsætte lovforslag, som sikrer, at børne- og ungeydelsen som hovedregel ikke udbetales til forsørgere, hvis børn ikke har bopæl i Danmark.

Bemærkninger til forslaget

Enhedslisten støtter, at udenlandske arbejdstagere her i landet har ret til børne- og ungeydelse uden et optjeningskrav. Disse familier betaler skat her i landet. De har de samme leveomkostninger som danske familier, og derfor skal børnene i disse familier også have samme vilkår som danske børn.

Men børne- og ungeydelsen er netop tilpasset leveomkostningerne for familier med børn, der har bopæl i Danmark. Det er således ikke rimeligt, at børnechecken udbetales til forsørgere, hvis børn ikke opholder sig her i landet.

Det er ikke i overensstemmelse med ligebehandlingsprincippet, og det kan bidrage til at understøtte social dumping, idet den udenlandske arbejdstager vil kunne sælge sin arbejdskraft billigere, da børnechecken vil give et højere rådighedsbeløb end de danske kolleger har, hvis børnene bor i hjemlandet.

Loven skal gælde for såvel danske som udenlandske statsborgere. Det vil sige, at det er et krav for at modtage børne- og ungeydelsen, at børnene bor i Danmark.

Der kan dog tænkes undtagelser fra denne regel, f.eks. hvis børnene er på udveksling som studerende/studerer i udlandet. Dette kan drøftes under udarbejdelsen af lovforslaget.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
18.02.14
1. behandling
03.04.14
2. behandling

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
18.02.14
Afstemning start
25.02.14
Afstemning slut
09.10.14

Emneord: børneydelse børnepenge

Relaterede forslag:

03.07.2015 L 7: Genindførelse af optjeningsprincippet for ret til børnetilskud og børne- og ungeydelse for flygtninge

25.03.2014 L 160: Ophævelse af optjeningsprincippet for børne- og ungeydelse og børnetilskud og indførelse af bopælskrav også for børn omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger

11.03.2014 B 60: Udbetaling af børne- og ungeydelser og børnetilskud i overensstemmelse med dansk lovgivning

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?