B 31: Lempelse af kørekortkrav for ældre (Forslag til folketingsbeslutning om lempelse af kørekortkrav for ældre.)

B 31: Kørekortkrav for ældre

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 31

Fremsat af: Kristian Pihl Lorentzen (V), Kim Christiansen (DF), Villum Christensen (LA), Mike Legarth (KF)

Fremsat dato: 20.12.2013

Forkastet dato: 06.05.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Retsudvalget (REU)

B 31 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

UDVALGT BRUGERRESUMÉ

Lavet af: Christina Fjelstrup

Løsere krav til kørekort for ældre

Forslaget er en opfordring til, at det skal være nemmere at beholde kørekortet for ældre billister. Det tvungne lægetjek foreslås udsat til man er 75 år i stedet for 70, og at den ældre billist derefter tjekkes hvert tredje år, indtil han eller hun fylder 84, hvorefter tjekket bliver årligt. Det foreslås også, at Folketinget starter en undersøgelse af, om kravene bør eller kan gøres endnu løsere, end der står i forslaget som fremsat.

VIS HELE RESUMEET | SKJUL RESUMEET

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget opfordrer regeringen til at udfærdige lovgivning, så ældre først skal til tvunget lægetjek i forbindelse med fornyelse af kørekort, når de fylder 75, modsat de 70 år, der er gældende i dag. Ydermere opfordrer Folketinget til, at ældre bilister på over 75 år herefter gennemgår et lægetjek hvert tredje år, indtil de fylder 84 år, hvorefter en screening skal foretages årligt. I forbindelse med ændring af lovgivningen opfordrer Folketinget regeringen til, at der bliver igangsat en grundig undersøgelse af den danske screenings-ordning for at se, om der kan være belæg for yderligere lempelse af kørekortkravene for ældre.

Bemærkninger til forslaget

Vi har pligt til at sørge for, at ældre bevarer deres mobilitet på den bedst mulige måde, så de kan opretholde deres sociale netværk og deltage aktivt i samfundet, uden at gå på kompromis med trafiksikkerheden. En forringelse af de ældres velvære og mobilitet vil betyde omkostninger for samfundet på grund af øget behov for sociale og sundhedsmæssige ydelser.

I de kommende år vil vi se et øget antal ældre. Det er derfor nødvendigt at kigge nærmere på den nuværende screenings-ordning, så man fagligt kan dokumentere de samfundsøkonomiske konsekvenser, som den nuværende procedure for kørekortsfornyelse skaber.

I Danmark har der i de seneste år være en positiv samfundsmæssig udvikling med sund aldring, der har gjort, at de ældre generelt er sundere og lever længere end før1. Derudover viser nyere forskning fra DTU, at ældre bilister typisk kører både rutineret og sikkert med en meget lav ulykkesfrekvens i forhold til andre aldersgrupper.

På nuværende tidspunkt siger EU-lovgivningen, at det er obligatorisk med en administrativ fornyelse af kørekort, men at det er op til det enkelte medlemsland, om det skal suppleres med en helbredserklæring fra en læge.

Hvis man kigger på vores naboland Sverige, ser man en mere åben lovgivning, hvor kørekortet skal fornyes hvert tiende år uanset alder, men hvor fornyelsen ikke kræver en lægelig undersøgelse. Det forpligter både bilist, familie og venner til at holde øje med, om bilisten er i stand til at køre.

Sverige har tidligere sammenlignet ulykkesstatistikker med Finland i en undersøgelse. I Finland skal man på lige fod med Danmark forny kørekortet med en lægeattest i 70-årsalderen. Trods færre reguleringer på området viste undersøgelsen ikke tegn på, at Sverige havde en højere ulykkesfrekvens blandt de ældre.

Til gengæld tydede den på, at Finlands screeningsprocedure havde negative sikkerhedskonsekvenser, da deres ulykkesfrekvens blandt bløde trafikanter over 70 år var højere end Sveriges. Det tyder således på, at mange ældre dropper kørekortet og skifter til blødere transportformer, hvilket giver dem en større risiko for at komme til skade.

Ydermere har helt ny forskning fra DTU sammenlignet de forskellige lovgivninger for kørekortfornyelse for ældre og har også konkluderet, at der ikke er en bevist sammenhæng mellem aldersscreening og øget sikkerhed i trafikken.

På denne baggrund foreslås en lempelse af kørekortkravene for de ældre, så fornyelse af kørekort og dertilhørende lægetjek skubbes, til bilisten fylder 75 år, og så bilister, der er over 75 år herefter gennemgår et lægetjek hvert tredje år indtil de fylder 84 år. Herefter vil et lægetjek være påkrævet hvert år.

Forslag til ændring i reglerne:

Kørekortfornyelse
Gammel ordningNy ordning
7075
7478
7681
7884
8085
Herefter hvert årHerefter hvert år

Derudover foreslås der en dybdegående undersøgelse af, hvilken effekt den nuværende screeningsmodel har. Undersøgelsen ønskes udarbejdet inden for 2 år, så der hurtigt er mulighed for yderligere ændringer i den nuværende lovgivning.

Forslaget vil medvirke til, at de ældre i Danmark bliver mere mobile, så de kan opretholde kontakt til familie, venner, arbejde og færdes sikkert i trafikken, hvilket vil give dem en højere livskvalitet. Ydermere vil det spare unødig tid for både læger og patienter og spare omkostninger for samfundet, fordi behovet for sociale og sundhedsmæssige ydelser reduceres.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
20.12.13
1. behandling
21.02.14
2. behandling
06.05.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
20.12.13
Afstemning start
27.12.13
Afstemning slut
05.05.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. april 2014

Emneord: kørekort

Relaterede forslag:

31.03.2016 L 161: Forsøgsordning med kørekort til 17-årige betinget af ledsaget kørsel indtil det fyldte 18. år samt nedsættelse af aldersgrænsen for kørekort til lille knallert m.v.

13.11.2014 L 69: Ændret aldersgrænse for forkortet gyldighedsperiode for kørekort m.v.

22.10.2014 B 14: Kørsel i hashpåvirket tilstand

22.01.2014 B 39: Kørekort til lille knallert for 15-årige

22.11.2013 B 23: Forsøgsordning med kørekort til 17-årige

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?