B 57: Kvæg på græs (Forslag til folketingsbeslutning om kvæg på græs.)

B 57: Kvæg på græs

STATUS I FOLKETINGET

Bortfaldet

STATUS I PARLAMENTET.DK

Afstemning

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 57

Fremsat af: Per Clausen (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Henning Hyllested (EL)

Fremsat dato: 23.01.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalg: Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FLF)

B 57 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen at gennemføre de nødvendige ændringer af love og bekendtgørelser for at sikre, at alt kvæg, der er ældre end 3 måneder, skal på græs i sommerhalvåret.

Bemærkninger til forslaget

Beslutningsforslaget er en delvis genfremsættelse af beslutningsforslag nr. B 30 fra folketingsåret 2006-07, se Folketingstidende 2006-07, A, B 30 som fremsat, side 2415 ff.

Kvæg er store dyr, som har brug for at røre sig. Derfor er det dybt bekymrende, at kvæg i stigende grad holdes i stalden hele døgnet hele året rundt. Der er de seneste år sket en dramatisk reduktion i antallet af køer, der kommer på græs. For 10 år siden kom ca. 75 pct. af alle køer på græs. I dag er det kun ca. 25 pct., der kommer på græs – heraf er ca. 10 pct. økologiske.

Denne udvikling er sket, samtidig med at strukturudviklingen øger størrelsen på kvægbesætningerne, især hvad angår besætninger med malkekøer. En indsamling af informationer fra kvægbesætningerne udført af Dansk Kvæg og samlet i Kvægdatabasen viser, at der er en sammenhæng mellem besætningsstørrelsen og hyppigheden af, at køerne kommer på græs. Således er det over 90 pct. af de mindre besætninger med under 50 årskøer, der kommer på græs, mens kun 10 pct. af kvægproducenterne med over 250 årskøer sender køerne på græs (se bilag 1).

Årsagen til, at køerne holdes i stalden og aldrig kommer ud, er primært, at det letter den daglige drift at have køerne samlet og tæt på malkemaskinerne. Mange bedrifter har heller ikke den fornødne jord i nærheden af bygningerne til at have køerne ude og mangler drivgange af god kvalitet, hvorfra køerne kan føres fra fold til stald og hen til malkemaskinerne. Det har store velfærdskonsekvenser for kvæg, at de ikke kommer på græs. F.eks. er langt det største velfærdsproblem for danske køer sygdomme ved deres klove. Det anslås, at hver femte danske ko lider af digital dermatitis, hvilket er en hudbetændelse, som bl.a. kan opstå ved kontakt med gylle. Digital dermatitis er meget smertefuldt og kan medføre, at en stor del af den bageste del af kloven bliver ødelagt. Sygdommen kan forebygges ved bl.a. at holde klovene rene og tørre, hvilket kan opnås ved at lade køerne komme på græs.


Bilag 1. Besætninger med køerne på græs i forhold til antallet af årskøer i besætningerne, jf. KvægInfo nr. 1374).

Også en lang række andre sygdomme kan reduceres, ved at køerne kommer på græs, f.eks. laminitis (forfangenhed), som er et andet stort velfærdsproblem hos danske køer. Køer på græs har bedre mulighed for at hvile sig på et eftergiveligt underlag, hvor der ikke er kamp om hvilepladserne.

Problemerne med »taberkøer« er også lavere, når køerne går på græs, end når de er opstaldede, fordi der ved græsning er mindre konkurrence om plads og foder. Det gør, at aggressionsniveauet er lavere, og at lavt rangerende dyr har mulighed for at undgå de dominerende køer.

Ovenstående bekræftes bl.a. af »Arbejdsgrupperapport om hold af malkekvæg« fra 2009 og af analysen »Afgræsningens betydning for danske malkekøers sundhed«, KvægInfo nr. 1374, af Bettina Ørnhøj Mortensen og Anne Mette Kjeldsen, der er lavet på baggrund af data fra Kvægdatabasen. Analysen fastslår tillige, at løsdriftssystemer, hvor køerne har en stor fælles stald at bevæge sig i, ikke giver en lige så god sundhed, som når køerne kommer på græs.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
23.01.15
1. behandling
20.03.15
2. behandling

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
23.01.15
Afstemning start
30.01.15
Afstemning slut

Emneord: dyrevelfærd kvæg

Relaterede forslag:

01.03.2016 B 81: EU's støtte til tyrekalveopdræt

25.02.2016 L 137: Skærpelse af straffen i grove dyreværnssager, meddelelse af påbud og forbud, ophævelse af krav om tilladelse til æglægningsbure

08.04.2015 B 161: Underretningspligt når vanrøgt af dyr bliver observeret

15.01.2015 B 53: At betragte dyr som levende væsener i lovgivningen

23.04.2014 B 113: Transport af kønsmodne handyr og hundyr

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?