B 39: Kørekort til lille knallert for 15-årige (Forslag til folketingsbeslutning om kørekort til lille knallert for 15-årige.)

B 39: Knallertkørekørt til 15-årige

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 39

Fremsat af: Kristian Pihl Lorentzen (V), Kim Christiansen (DF), Villum Christensen (LA), Tom Behnke (KF)

Fremsat dato: 22.01.2014

Forkastet dato: 03.06.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Transportministeriet

Udvalg: Transportudvalget (TRU)

B 39 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

UDVALGT BRUGERRESUMÉ

Kristina Jørgensen
Lavet af: Kristina Jørgensen

Kørekort til lille knallert

Forslaget skal give 15-årige mulighed for at tage kørekort til en lille knallert på maksimal 30 km/t, såfremt de har modtaget undervisning og består en køreprøve.
 
Man kan i dag køre lovligt på elcykel, der kan køre 25 km/t uden en køreprøve. Politiken vurderer, at over halvdelen af 14- og 15-årige har prøvet at køre på knallerter, mens 20 pct. selv ejer en knallert.
 
Forslaget skal således forbedre trafiksikkerheden, da de 15-årige ved en bestået køreprøve kan køre lovligt på en lille knallert.

VIS HELE RESUMEET | SKJUL RESUMEET

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget opfordrer regeringen til at fremsætte lovforslag, der giver 15-årige mulighed for at erhverve sig et kørekort til en lille knallert med en maksimal hastighed på 30 km/t.

Bemærkninger til forslaget

Vi har pligt til at sørge for, at trafikken i Danmark er præget af høj sikkerhed, ansvarlighed og optimale transportmuligheder for både unge og ældre. Derfor gennemførte den tidligere VK-regering en nedsættelse af aldersgrænsen for kørekort til lille knallert til 15 år, som blev vedtaget ved lov nr. 479 af 23. maj 2011 om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler. Denne lovændring nåede ikke at træde i kraft, inden regeringen valgte at rulle den tilbage ved lov nr. 565 af 18. juni 2012 om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler. Det er forslagsstillernes opfattelse, at denne tilbagerulning på mange områder er ude af trit med virkeligheden, da dels knallertundervisningen og dels nye sanktioner og sanktionsskærpelser siden 2011 har øget kravene til knallertførerne markant.

I dag ser vi, at over halvdelen af de 14-15-årige har prøvet at køre rundt på knallerter uden af have modtaget nogen form for undervisning, og at omkring 20 pct. ejer en knallert selv, jf. artikel i Politiken den 27. oktober 2008: »Scooterdrenge blæser på færdselsloven«. Dette høje antal kan have noget at gøre med både de større afstande mellem byer i udkantsområder og forældrenes manglende forståelse for forbuddet om, at unge mennesker på 15 år ikke må køre på en lille knallert.

På nuværende tidspunkt er der ingen aldersbegrænsning på, hvornår det er lovligt at køre på en elcykel, der har en maksimal hastighed på 25 km/t. Ved køb af en elcykel er der heller ikke krav om, at man skal igennem en form for køreprøve.

At forbyde 15-årige at køre på en knallert med 30 km/t, på trods af at de har været igennem uddannelse og prøver, er derfor ulogisk. Ydermere skal det påpeges, at mange habile cyklister på moderne cykler nemt har en fart, der kan være højere end 30 km/t uden hverken prøve, undervisning eller aldersbegrænsning.

I Sverige og mange andre EU-lande må man allerede på nuværende tidspunkt køre på en lille knallert som 15-årig, hvilket ikke har påvirket ulykkesstatistikkerne i en negativ retning – tværtimod.

På denne baggrund foreslås der en lempelse af den nuværende lovgivning for knallertkørekort, hvilket i praksis kommer til at betyde, at 15-årige for fremtiden kan køre en lille knallert med en hastighedsbegrænsning på 30 km/t, hvis de modtager undervisning og består en reel køreprøve, hvor der er mulighed for at dumpe.

Forslaget om nedsættelse af aldersgrænsen skal ses, i sammenhæng med at der siden lovforslag nr. L 137 fra maj 2011 og lovforslag nr. L 117 fra juni 2012 er indført mange skærpende tiltag, som har øget fokus på at forbedre færdselssikkerheden for unge knallertførere.

Siden 2011 er der sket markante forbedringer i knallertuddannelsen på ungdomsskolerne, hvor antallet af lektioner er øget, og det er blevet et lovkrav, at knallertuddannelsen skal indeholde et færdselsrelateret førstehjælpskursus, og at knallertuddannelsen afsluttes med en teoriprøve og en praktisk køreprøve.

Ydermere er der gennemført en række sanktionsskærpelser og nye sanktioner for ulovlig knallertkørsel. Det vil sige, at en knallertfører, i lighed med hvad der gælder for førerret til bil m.v., kan få frakendt sit kørekort betinget eller ubetinget, hvis føreren begår visse lovovertrædelser. Blandt disse lovovertrædelser er spirituskørsel og kørsel med »tunede« knallerter. I loven er der mulighed for, at en ubetinget frakendelse af retten til at køre lille knallert samtidig har den konsekvens, at det tidspunkt, hvor føreren efter sin alder kan erhverve kørekort til bil m.v., udskydes i 6 måneder, og at retten i gentagelsestilfælde kan forlænge denne periode til op til 2 år.

Derudover har tidligere lovgivning allerede gjort det muligt for politiet at foretage en obligatorisk konfiskation af lille knallert i tilfælde af gentagne overtrædelser af visse færdselslovsbestemmelser, svarende til hvad der gælder for andre køretøjer, hvortil der kræves kørekort, f.eks. bil, motorcykel m.v.

Med dette forslag vil trafiksikkerheden forbedres væsentligt, da unge efter grundig køreundervisning trænes i at færdes ordentligt og sikkert i trafikken allerede som 15-årige og de dermed tidligere vænner sig til at styre et motorkøretøj.

Derudover styrker forslaget også mobiliteten blandt de 15-årige, hvilket specielt vil være en stor fordel i de tyndere befolkede egne. Specielt for gymnasieelever, handelsskoleelever, studerende på teknisk skole og lærlinge, der bor på landet med begrænset adgang til offentlige transportmidler, vil forslaget om at få lovlig adgang til et individuelt transportmiddel betyde meget for deres motivation til at blive i uddannelse, have fritidsarbejde og opsøge sociale aktiviteter.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
22.01.14
1. behandling
21.02.14
2. behandling
03.06.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
22.01.14
Afstemning start
29.01.14
Afstemning slut
02.06.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 15. maj 2014

Emneord: knallertkørekort kørekort

Relaterede forslag:

31.03.2016 L 161: Forsøgsordning med kørekort til 17-årige betinget af ledsaget kørsel indtil det fyldte 18. år samt nedsættelse af aldersgrænsen for kørekort til lille knallert m.v.

26.02.2016 B 79: Kørekort til stor knallert og lille motorcykel for 16-årige

13.11.2014 L 69: Ændret aldersgrænse for forkortet gyldighedsperiode for kørekort m.v.

22.10.2014 B 14: Kørsel i hashpåvirket tilstand

28.03.2014 B 72: Kørekort til stor knallert og lille motorcykel for 16-årige

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?