B 87: Kompensation til andelshavere for de fejlbehæftede ejendomsvurderinger (Forslag til folketingsbeslutning om kompensation til andelshavere for de fejlbehæftede ejendomsvurderinger.)

B 87: Andelshavere og forkerte vurderinger

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 87

Fremsat af: Brian Mikkelsen (KF), Torsten Schack Pedersen (V), Dennis Flydtkjær (DF)

Fremsat dato: 02.04.2014

Forkastet dato: 11.06.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Skatteministeriet

Udvalg: Skatteudvalget (SAU)

B 87 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af folketingsåret 2013-14 at fremsætte lovforslag og/eller foretage de nødvendige ændringer i administrative forskrifter, som giver andelshavere et nedslag i grundvurderingen af andelsboliger på 2,5 pct. frem mod 2016, således at det svarer til den kompensation for de fejlbehæftede vurderinger, som allerede er vedtaget for ejerboliger.

Bemærkninger til forslaget

På baggrund af oplysninger fra Rigsrevisionen og Skatteministeriet var det længe den almindelige opfattelse, at de store fejl, der har været konstateret i SKATs vurdering af landets ejerboliger, ikke har været gældende for andelsboligerne. Nye oplysninger fra Rigsrevisionen – som bl.a. blev omtalt i Berlingske den 20. december 2013 i artiklen »Regering under pres for løsning for tusindvis af andelshavere« – viser imidlertid, at der ikke er nogen grund til at antage, at de fejl, der har været konstateret i vurderingerne af ejerboligerne, ikke også er sket vedrørende andelsboligerne.

Regeringen har erkendt, at det i det mindste vil være en rimelig kompensation over for boligejerne at sænke ejendomsvurderingerne på ejerboliger med 2,5 pct. frem mod 2016. Eftersom andelshavere ikke betaler ejendomsværdiskat, men alene grundskyld, vil en sænkning af ejendomsvurderingen på andelsboliger i sin helhed være uhensigtsmæssig. Men det er forslagsstillernes opfattelse, at landets andelshavere alligevel bør ligestilles med landets øvrige boligejere på spørgsmålet om grundskylden. Regeringen skal derfor tage initiativ til at gennemføre den nødvendige lovgivning og/eller foretage de nødvendige ændringer i administrative forskrifter med henblik på at sænke vurderingerne af grundværdien af landets andelsboliger med 2,5 pct. frem mod 2016 med virkning fra samme tidspunkt som det nedslag, der er vedtaget for ejerboligerne.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
02.04.14
1. behandling
20.05.14
2. behandling
11.06.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
02.04.14
Afstemning start
09.04.14
Afstemning slut
10.06.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 3. juni 2014

Emneord: ejendomsvurderinger

Relaterede forslag:

25.11.2016 L 92: Videreførelse af vurderingerne med ét år, fremrykning af beskatningsgrundlaget, bestemmelser om indsamling og registrering af data m.v.

19.11.2014 L 76: Vurderinger i årene 2015 og 2016

20.11.2013 L 80: Vurderingerne i 2013-2015 og tinglysningsafgift af handelsprisen

02.10.2013 B 2: Offentlige ejendomsvurderinger og tilbagebetaling af for meget opkrævet skat

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?