B 19: Kommuners indkvartering af flygtninge i andre kommuner (Forslag til folketingsbeslutning om kommuners indkvartering af flygtninge i andre kommuner.)

B 19: Flygtninge i andre kommuner

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 19

Fremsat af: Holger K. Nielsen (SF), Jacob Mark (SF)

Fremsat dato: 25.10.2016

Vedtaget dato: 20.12.2016

Samling: 2016-17

Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udvalg: Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget (UUI)

B 19 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af januar 2017 at fremsætte lovforslag der sikrer, at kommuner udelukkende kan indkvartere deres af Udlændingestyrelsen tildelte flygtninge i midlertidige opholdssteder i en anden kommune, såfremt denne er indforstået hermed og dermed godkender placeringen af den midlertidige indkvartering.

Bemærkninger til forslaget

Når flygtninge får asyl i Danmark, placeres de af Udlændingestyrelsen i en af de 98 kommuner, hvor flygtningen efterfølgende skal være bosat de 3 første år af flygtningens ophold i Danmark. Det er den pågældende kommune, som således anviser bolig, sørger for sprogskole og ellers afholder afgifterne forbundet med flygtningens treårige integrationsprogram. Flygtningen kan i denne periode ikke skifte bopælskommune, medmindre det godkendes af tilflytningskommunen. Denne fordeling af flygtningene fra Udlændingestyrelsens side sikrer en mere ligelig fordeling af flygtninge og indvandrere blandt de danske kommuner og dermed en ligelig fordeling af ansvaret kommunerne imellem. Samtidig modvirker fordelingen dannelse af ghettoer, og derved sikres bedre forudsætninger for integration af flygtningene.

På trods heraf har der vist sig huller i loven, idet mindst én kommune har valgt at placere flygtninge i en nabokommune uden at inddrage den berørte kommune. Det drejer sig om Frederiksberg Kommune, som har planlagt at placere ca. 112 flygtninge på Centerparken ved Kulbanevej i Valby. Placeringen skaber bekymring i lokalområdet, idet Valby i forvejen huser Københavns modtagecenter. For det andet er Centerparken et meget udsat område med meget få ressourcer og ingen umiddelbare aktivitetsmuligheder. Københavns Kommune har ifølge Valby Lokaludvalg brugt mange ressourcer i modtagecenteret på Ottiliavej. Hvis de boliger, som Frederiksberg Kommune planlægger at huse de ca. 112 flygtninge i, har lavere standard end de øvrige boliger i København og de her husede flygtninge fra Frederiksberg af en eller anden grund skulle skabe problemer, kommer det til at gå ud over alle flygtninge i Valby og København, ifald der bliver dårlige oplevelser og lokal modstand. Frederiksberg Kommune kan med andre ord gennem sin beslutning være skyld i, at et ellers velfungerende integrationsarbejde i nabokommunen København ødelægges.

Som borgmester Frank Jensen udtrykker det i et åbent brev til borgmester Jørgen Glenthøj, er det et udtryk for manglende solidaritet, at Frederiksberg Kommune planlægger at huse ca. 112 af kommunens flygtninge i midlertidige boliger i nabokommunen København. Frederiksberg Kommunes planer om at indkvartere flygtninge i midlertidige opholdssteder i nabokommunen modtages ikke positivt af den pågældende kommune Københavns Kommune.

For at sætte en stopper for denne integrationsødelæggende og for så vidt også usolidariske politik foreslår forslagsstillerne derfor, at kommuner udelukkende kan indkvartere deres af Udlændingestyrelsen tildelte flygtninge i midlertidige opholdssteder i en anden kommune, såfremt denne er indforstået hermed og dermed godkender placeringen af den midlertidige indkvartering.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
25.10.16
1. behandling
06.12.16
2. behandling
19.12.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
25.10.16
Afstemning start
01.11.16
Afstemning slut
19.12.16

Emneord: flygtninge

Relaterede forslag:

25.10.2016 B 17: Fortsat modtagelse af kvoteflygtninge

06.10.2016 B 5: Afskaffelse af flygtninges retskrav på boliger

26.04.2016 B 191: Afskaffelse af flygtninges retskrav på bolig

04.04.2016 B 136: At sende flygtninge tilbage til lejre i nærområdet eller til lejre i andre lande

31.03.2016 B 120: Begrænsning af den ikkevestlige indvandring

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?