B 82: Kommunalt salg af byggegrunde til under markedsprisen (Forslag til folketingsbeslutning om kommunalt salg af byggegrunde til under markedsprisen.)

B 82: Kommunalt salg af byggegrunde

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 82

Fremsat af: Eigil Andersen (SF), Özlem Sara Cekic (SF), Holger K. Nielsen (SF)

Fremsat dato: 01.04.2014

Forkastet dato: 11.06.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Udvalg: By- og Boligudvalget (BYB)

B 82 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen inden den 15. oktober 2014 at fremsætte lovforslag eller foretage de nødvendige ændringer i administrative forskrifter, der giver lovhjemmel til, at en kommune må sælge byggegrunde til under markedsprisen i de tilfælde, hvor grunden skal anvendes til byggeri af almene boliger, således at huslejen derved formindskes i forhold til et salg af byggegrunden til markedsværdien.

Bemærkninger til forslaget

I Københavns Kommune har bl.a. overborgmesteren og SF i længere tid peget på det uhensigtsmæssige i, at en kommune efter gældende regler altid er tvunget til at sælge en byggegrund til opførelse af almene boliger til markedsprisen. Med de meget høje priser på byggegrunde i hovedstadsområdet medvirker dette til, at huslejen vil blive så høj, at den ikke kan betales af borgere med små eller jævne indtægter. (»Frank Jensen lægger pres på regeringen om billige boliger«, Information den 8. juni 2013, »Tænketank vil stoppe rigmandsghettoer«, Politiken den 19. marts 2014, »Debat: BRUDFLADER: Rettidig omhu«, Jyllands-Posten den 25. november 2013, »SF: Kommuner skal kunne sælge grunde under markedspris«, Berlingske den 19. marts 2014, »SF: Ny jordlov kan give billige studieboliger«, Jyllands-Posten den 14. juli 2011, »Det kan give gevinst at sælge billig jord«, Information den 20. juli 2011).

Forslagsstillerne mener, det er meget vigtigt, at kommunerne har mulighed for at etablere blandede kvarterer med indbyggere i forskellige indtægtsgrupper. Forslaget giver således mulighed for, at en kommune i en sådan situation får lovhjemmel til at sælge byggegrunde til under markedsprisen, forudsat at byggegrunden skal anvendes til opførrelse af almene boliger.

Brugen af denne mulighed forudsætter naturligvis, at kommunen vurderer, at den har råd til at sælge til under markedsværdien i en sådan situation. Således giver forslaget en mulighed, hvor det kommunale selvstyre kommer til udtryk, ved at den enkelte kommune selv bestemmer, om den vil anvende muligheden i praksis eller ej.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
01.04.14
1. behandling
15.05.14
2. behandling
11.06.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
01.04.14
Afstemning start
08.04.14
Afstemning slut
10.06.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af By- og Boligudvalget den 3. juni 2014

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?