B 22: Kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmers vederlag ved orlov (Forslag til folketingsbeslutning om kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmers vederlag ved orlov.)

B 22: Vederlag ved orlov

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 22

Fremsat af: Pernille Skipper (EL), Stine Brix (EL), Pelle Dragsted (EL), Eva Flyvholm (EL), Maria Reumert Gjerding (EL), Henning Hyllested (EL), Christian Juhl (EL), Rune Lund (EL), Rasmus Vestergaard Madsen (EL), Søren Egge Rasmussen (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Jakob Sølvhøj (EL), Søren Søndergaard (EL), Finn Sørensen (EL)

Fremsat dato: 30.10.2015

Forkastet dato: 20.01.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet

Udvalg: Social- og Indenrigsudvalget (SOU)

B 22 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...


Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af folketingsåret 2015-16 at ændre de nødvendige regler, således at kommunalbestyrelsesmedlemmers og regionsrådsmedlemmers ret til vederlag ved orlov på grund af ferie, studier el.lign. kommer til at svare til de regler, der gælder for folketingsmedlemmer.

Bemærkninger til forslaget

Både kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmer har ret til at modtage vederlag ved orlov i en uafbrudt periode på 3 måneder, selv om orloven ikke vedrører f.eks. sygdom, pasning af syge pårørende, graviditet, barsel, adoption og lign. Det betyder, at et kommunalbestyrelsesmedlem i praksis kan holde ferie eller tage efteruddannelse og samtidig få udbetalt løn for sit hverv som kommunalpolitiker i op til 3 måneder. Det koster skattekroner, og det er urimeligt gunstige vilkår i forhold til almindelige lønmodtagere.

Ifølge dr.dk har næsten 80 kommunal- og regionspolitikere benyttet sig af ordningen de seneste 2 år (dr.dk, den 21. september 2015, »Kommunalpolitikeres orlov koster millioner af dine skattekroner«), og i Københavns Kommune har adskillige kommunalpolitikere endog selv kritiseret ordningen og påpeget, at det ikke er rimeligt, at man kan holde ferie og modtage løn oveni (dr.dk, den 26. november 2014, »Byrådsmedlem: Politikeres orlov er udtryk for dårlig kultur«).

Enhedslisten foreslår, at reglerne ensrettes, så kommunalbestyrelsesmedlemmer og regionsrådsmedlemmer sidestilles med folketingsmedlemmer, hvad angår retten til vederlag ved frivillig orlov, således at man har ret til orlov, som er begrundet med f.eks. sygdom, pleje af alvorligt syge børn eller nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, midlertidig udsendelse i offentligt hverv til udlandet, graviditet, fødsel eller adoption – og således, at det ikke længere skal være en automatisk ret at kunne modtage vederlag, hvis man holder orlov på grund af ferie, efteruddannelse el.lign.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
30.10.15
1. behandling
15.12.15
2. behandling
19.01.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
30.10.15
Afstemning start
06.11.15
Afstemning slut
19.01.16

Emneord: vederlag ordlov kommuner regioner

Relaterede forslag:

18.03.2016 B 102: Nedsættelse af fuldtidspolitikeres eftervederlag med vederlag for andet politisk hverv

15.03.2016 B 89: At tilbageføre omprioriteringsbidraget til kommunerne

25.02.2016 B 65: Satsregulering af politikeres vederlag

30.10.2015 B 23: Ændring af reglerne for efterløn til regionsrådsformænd

26.03.2015 B 105: En redegørelse om budgetloven og sanktioner over for kommuner og regioner

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?