B 34: Iværksættelse af en systematisk indsats mod grænsehindringer inden for rigsfællesskabets grænser (Forslag til folketingsbeslutning om iværksættelse af en systematisk indsats mod grænsehindringer inden for rigsfællesskabets grænser.)

B 34: Fri bevægelighed i Norden

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 34

Fremsat af: Edmund Joensen (SP), Doris Jakobsen (SIU), Sara Olsvig (IA), Sjúrður Skaale (JF)

Fremsat dato: 20.12.2013

Vedtaget dato: 13.05.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Ministeriet for Nordisk Samarbejde

Udvalg: Færøudvalget (FÆU)

B 34 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af folketingsåret 2013-14 at iværksætte en systematisk undersøgelse af og en indsats mod grænsehindringer inden for rigsfællesskabets grænser med henblik på i større grad at sikre fri bevægelighed, vækst og beskæftigelse inden for rigsfællesskabets grænser.

Bemærkninger til forslaget

Regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) indgik den 2. april 2013 en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fjernelse af grænsehindringer i Norden.

Aftaleparterne er enige om, at indsatsen mod grænsehindringer skal intensiveres, så Danmark kan indtage en førende rolle med henblik på at udvikle det nordiske samarbejde og i større grad at sikre fri bevægelighed, vækst og beskæftigelse i Norden.

Aftalen fokuserer på, at der som følge af EU-lovgivningen kan opstå særlige grænsehindringer i rigsfællesskabet, og at det derfor er vigtigt – i forbindelse med forberedelse og implementering af EU-retten – også at være opmærksom på at modvirke nordiske grænsehindringer i forhold til Grønland og Færøerne.

Der nævnes derimod intet om, at der også eksisterer grænsehindringer, som udelukkende har deres rod internt i rigsfællesskabet, og som derfor ikke kan tilskrives påvirkningen fra Den Europæiske Union. Ovenstående indsats mod grænsehindringer, som aftalen fra 2013 omhandler, synes således ikke at være gældende for de manglende muligheder for fri bevægelighed, som vi oplever i rigsfællesskabet. Dette er ikke holdbart.

I forbindelse med debatten om ministeren for nordisk samarbejdes redegørelse om det nordiske samarbejde 2012-13 den 24. oktober 2013 (2013-14, R 2) blev der af de to færøske folketingsmedlemmer fokuseret på problematikken, og flere konkrete eksempler blev i den sammenhæng præsenteret.

Det er kun positivt, at man i aftalen fra april 2013 vælger at intensivere indsatsen mod grænsehindringer i Norden. Samtidig må en systematisk indsats iværksættes for at få ryddet op i de grænsehindringer, der har deres rod internt i rigsfællesskabet. Vi må se indad, ind i rigsfællesskabet, og starte der – med vores eget.

Under debatten den 24. oktober 2013 var der i salen opbakning til en intensivering af indsatsen mod grænsehindringer inden for rigsfællesskabets grænser, ligesom muligheden for fremsættelse af et beslutningsforslag blev drøftet.

»Grænsehindringer koster penge, hæmmer udviklingen og væksten og giver færre valgmuligheder for den enkelte«, fremgår det af »Erklæring fra de nordiske statsministre om bekæmpelse af grænsehindringer i Norden« af 29. oktober 2013.

Med baggrund i ovenstående betragtninger forelægges nærværende beslutningsforslag Folketinget til vedtagelse.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
20.12.13
1. behandling
28.03.14
2. behandling
13.05.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
20.12.13
Afstemning start
27.12.13
Afstemning slut
12.05.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Færøudvalget den 29. april 2014

Emneord: grænser

Relaterede forslag:

11.04.2014 B 110: Styrket grænsekontrol

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?