B 84: Indkøb af bæredygtige fisk og skaldyr i det offentlige (Forslag til folketingsbeslutning om indkøb af bæredygtige fisk og skaldyr i det offentlige.)

B 84: Bæredygtige fisk

STATUS I FOLKETINGET

Bortfaldet

STATUS I PARLAMENTET.DK

Afstemning

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 84

Fremsat af: Christian Poll (ALT), Josephine Fock (ALT), Rasmus Nordqvist (ALT)

Fremsat dato: 08.03.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet

Udvalg: Miljø- og Fødevareudvalget (MOF)

B 84 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen at sikre, at det offentlige fra 2020 gennem sin indkøbspolitik ikke længere bidrager til overfiskeri og udryddelse af fiskearter. Senest i 2020 skal alt offentligt indkøb af fisk og skaldyr i staten, regionerne og kommunerne komme fra fiskerier, der er certificeret af Marine Stewardship Council (MSC) eller Aquaculture Stewardship Council (ASC), eller fra naturskånsomme og økologiske fiskerier. Statens indkøbsstrategi og dertil hørende vejledninger skal derfor opdateres i henhold hertil. Indkøbsstrategien bør lægge op til en gradvis indfasning, så andelen af indkøb, der hviler på bæredygtigt, ansvarligt, økologisk eller naturskånsomt fiskeri, løbende stiger til 100 pct. i 2020.

Bemærkninger til forslaget

Trods en mangeårig fælles europæisk indsats er over 70 pct. af EU’s fiskeribestande overudnyttede. På verdensplan er hele 90 pct. af verdens fiskebestande fuldt udnyttede eller på kanten af kollaps. Der er altså brug for, at fiskeriet både i EU og på verdensplan bliver mere bæredygtigt, så der også i fremtiden vil være fisk i verdenshavene – både af hensyn til havnaturens biologiske mangfoldighed og af hensyn til de tre milliarder mennesker i verden, der har fisk som deres primære kilde til protein.

Idet en af de tre overordnede målsætninger i statens strategi for intelligent indkøb er bæredygtighed, er det oplagt, at statens indkøb af fisk og skaldyr ikke skal bidrage til overfiskeri, der i sagens natur ikke er bæredygtigt. Kommunerne, regionerne og staten bør derfor senest i 2020 kun købe fisk og skaldyr, der er certificeret gennem bæredygtige, ansvarlige eller økologiske certificeringsordninger eller kommer fra naturskånsomme fiskerier. Det vil eksempelvis kræve, at der i udbud stilles krav om, at der leves op til vejledninger for indkøb af fisk og skaldyr. Det kunne også ske ved at indskrive krav om bæredygtighed og naturskånsomhed vedrørende fisk i Fødevarestyrelsens guld-, sølv-, og bronzemærker for kantiner.

Den offentlige sektor køber årligt varer og tjenesteydelser for omkring 290 mia. kr. Det har derfor stor effekt, hvad staten vælger at købe ind.

Dansk Supermarked har allerede forpligtet sig til kun at forhandle fisk fra bæredygtige eller ansvarlige fiskerier. IKEA, der årligt bespiser over 600 mio. mennesker i deres restauranter, har ligeledes tilrettet deres sortiment af fisk og skaldyr, så det kun kommer fra fiskerier, der er MSC- eller ASC-certificerede.

Når så store aktører på det frie marked gennemfører omstilling til bæredygtigt forbrug på området for fisk og skaldyr, bør det også være muligt for staten. Staten har allerede forpligtet sig til kun at indkøbe bæredygtigt træ, så man kender til arbejdet med bæredygtige certificeringsordninger i det offentlige.

Ca. 95 pct. af de fisk, vi spiser i Danmark, er ikke danskfangede. Der er altså et stort potentiale for, at mere af den gode danske fisk, der fanges, bliver afsat i Danmark. Ved at købe ind fra de bæredygtige, ansvarlige eller naturskånsomme danske fiskerier, kan det offentlige således også bakke op om de kystsamfund, der fanger fiskene. Den danske småkutterkultur er i fare for at uddø, og arbejdspladser i kystområderne er på spil, hvorfor det giver god mening – også samfundsøkonomisk – at staten indkøber mere ansvarligt.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
08.03.16
1. behandling
26.04.16
2. behandling

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
08.03.16
Afstemning start
15.03.16
Afstemning slut

Emneord: bæredygtighed bæredygtig omstilling

Relaterede forslag:

04.04.2016 B 138: Hensyntagen til social og miljømæssig bæredygtighed i ATP's investeringer

31.03.2016 B 115: Forbud mod salg af produkter tilsat mikroplast samt strategi for indsats mod øvrig mikroplast

31.03.2016 B 114: Hensyntagen til social og miljømæssig bæredygtighed ved danske pensionsselskabers investeringer

22.10.2015 B 16: Danmarks ratifikation af overenskomst om oprettelse af Den Asiatiske Infrastruktur Investeringsbank

25.04.2014 B 114: Indførelse af et grønt nationalregnskab for at fremme den grønne omstilling og bæredygtig udvikling

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?