Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

B 31: Indførelse af nummerplader med dannebrog (Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af nummerplader med dannebrog.)

B 31: Indførelse af nummerplader med dannebrog

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 31

Fremsat af: Mikkel Dencker (DF), Karina Adsbøl (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Dennis Flydtkjær (DF), Hans Kristian Skibby (DF), Peter Skaarup (DF)

Fremsat dato: 22.11.2012

Samling: 2012-13

Ministerium: Skatteministeriet

Udvalg: Skatteudvalget (SAU)

B 31 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...


Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af dette folketingsår at fremsætte lovforslag, der sikrer, at det fremover bliver muligt at vælge en nummerpladetype med dannebrog.

Bemærkninger til forslaget

Formålet med dette beslutningsforslag er at sikre, at der indføres mulighed for at kunne vælge nummerplade med et dannebrog i stedet for et EU-flag. Den forrige regering introducerede EU-nummerpladen. Det blev besluttet med lov nr. 309 af 19. april 2006 om registrering af køretøjer, at nummerpladen med EU-flaget kunne indføres som en frivillig ordning i Danmark. Ordningen trådte i kraft således, at det fra den 12. oktober 2009 har været muligt at vælge, om man vil have en EU-nummerplade eller en dansk nummerplade uden EU-symbolet.

I Skatteministeriets »Orientering om genbrug af registreringsnumre og indførelse af EU-nummerpladen« af 11. maj 2006 redegøres der for baggrunden for beslutningen om at indføre EU-nummerplader:

»Efter Den Internationale Færdselskonvention (Wienerkonventionen af 8. november 1968) stilles der krav om, at køretøjer skal føre nationalitetsmærke ved kørsel i udlandet.

Der er ikke i EU-retten krav om et fælles mærke for køretøjer, der er registreret i medlemsstaterne. Men efter »Rådets forordning (EF) nr. 2411/98 af 3. november 1998 om gensidig anerkendelse af registreringslandets kendingsbogstaver for motorkøretøjer og påhængsvogne dertil ved kørsel inden for Fællesskabet«, skal medlemsstaterne anerkende brug af EU-nummerpladen som nationalitetsmærke.

Det er således efter EU-retten frivilligt, om en medlemsstat vil bruge en EU-nummerplade, og hvorledes medlemsstaten vil udforme en EU-nummerplade. Men en EU-nummerplade skal kun anerkendes af de øvrige medlemsstater, hvis visse tekniske krav overholdes. Nummerpladen skal således bl.a. have det europæiske flag yderst til venstre. Flaget skal være med tolv stjerner, mindst 98 mm højt og fra 40 til 50 mm bredt.

EU-nummerpladen opfylder ikke Wienerkonventionens krav om nationalitetsmærke. Men det må forventes, at EU/medlemsstaterne vil søge at opnå international accept af EU-nummerpladen som kendingsmærke for medlemsstaternes borgere ved kørsel uden for EU.

Af de 25 medlemsstater er det alene Polen og Danmark, der endnu ikke har indført EU-nummerpladen. Nogle lande har indført EU-nummerpladen som en frivillig ordning, andre som en tvungen ordning.

Indførelse af EU-nummerpladen her i landet kræver et nyt design af nummerpladen. Der er ikke plads til EU-flaget til venstre for registreringsnummeret.«

Ovenstående redegørelse ledte frem til, at det besluttedes, at EU-nummerpladen skulle indføres her i landet som en frivillig ordning fra 2008. I praksis skete dette dog først pr. 12. oktober 2009. (Det skal endvidere bemærkes, at Polen indførte EU-nummerplader i 2006).

I praksis sker valget af nummerplade, ved at man på indregistreringsattesten sætter et kryds ved, at man ønsker en nummerplade med eller uden EU-flaget. Forslagsstillerne forestiller sig, at denne valgmulighed blot ændres så man i stedet skal vælge mellem Dannebrog og EU-flaget. I dag vælger mange EU-nummerpladen. Årsagen til, at mange EU-skeptikere vælger denne mulighed, er, at denne indeholder de nationale kendingsbogstaver og derfor fritager bilisten fra at skulle sætte et DK-klistermærke på bilen eller motorcyklen, hvis denne ønsker at køre i udlandet. EU-nummerpladerne tjener dermed et praktisk formål for bilisten, som nummerpladen uden EU-flag ikke gør. Dermed kører mange EU-skeptikere i dag rundt og er reklamesøjle for EU. EU-flaget er et politisk symbol, og det ligger lige for at betragte beslutningen om at påtrykke EU-flaget på danske nummerplader som en politisk manifestation og som et forsøg på at liste EU-symboler ind i danskernes hverdag »ad bagdøren« som slet skjult EU-propaganda med andre ord. Det er urimeligt, at danskernes nummerplader på denne måde skal bruges som reklamesøjler for et politisk projekt, især i betragtning af at en stor del af den danske befolkning bl.a. ved flere folkeafstemninger, har givet udtryk for stor skepsis over for EU. Dette erkendte daværende skatteminister Kristian Jensen. Eksempelvis udtalte ministeren i artiklen: »Nummerplader: Nye nummerplader mødes med skepsis« den 11. maj 2006 i Jyllands-Posten, at »Vi ved, at netop EU kan bringe sindene i kog i befolkningen, og derfor har vi ladet det være frivilligt«.

Forslagsstillerne så helst, at EU-nummerpladen helt blev opgivet. Men da det næppe sker, ønsker Dansk Folkeparti at sikre, at folk, der ikke vil køre rundt og reklamere for EU, får mulighed for at vælge en nummerplade med et dannebrog. Ved indførelse af en nummerpladetype med dannebrog med samme placering, som EU-flaget har i dag, kan favoriseringen af EU-nummerpladerne neutraliseres.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
22.11.12
1. behandling
18.01.13
2. behandling
04.04.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
22.11.12
Afstemning start
12.03.13
Afstemning slut
03.04.13

12. Dec 2012 09:36
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Forslaget virker bare helt ligegyldigt.

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?