B 2: Indførelse af almindelig moms på alle typer af tatoveringer (Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af almindelig moms på alle typer af tatoveringer.)

B 2: Moms på alle tatoveringer

STATUS I FOLKETINGET

Bortfaldet

STATUS I PARLAMENTET.DK

Afstemning

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 2

Fremsat af: Lisbeth Bech Poulsen (SF), Trine Mach (SF)

Fremsat dato: 08.10.2014

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Skatteministeriet

Udvalg: Skatteudvalget (SAU)

B 2 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen i indeværende folketingssamling at fremsætte lovforslag, der skal sikre, at alle typer af tatoveringer pålægges almindelig moms på 25 pct.

Bemærkninger til forslaget

Tatovører, der arbejder med egne kunstneriske forslag i forbindelse med tatovering og således tegner i fri hånd, anses efter gældende regler for at udøve momsfritaget kunstnerisk virksomhed, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 7, hvorimod tatovører, der tatoverer efter skabelon, har pligt til at betale almindelig moms på 25 pct. Det beror således på en konkret vurdering af den enkelte virksomhed, om den kan anses for kunstnerisk virksomhed omfattet af momsfritagelsesbestemmelsen.

Da det er svært at holde kontrol med, at typen af tatovering stemmer overens med den betalte moms, foreslår forslagsstillerne, at alle tatoveringer bliver pålagt almindelig moms, uanset om der tegnes i fri hånd eller efter skabelon. Forslaget vil ligeledes bidrage til lige konkurrencevilkår inden for tatovørbranchen.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
08.10.14
1. behandling
04.11.14
2. behandling

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
08.10.14
Afstemning start
15.10.14
Afstemning slut

Emneord: tatoveringer moms

Relaterede forslag:

12.11.2015 L 56: Momsgodtgørelse for ambassader m.v., bemyndigelse til momskontrol af betalingsoplysninger, tilpasning af reglerne om herboende repræsentant for motoransvars- og lystfartøjsforsikringer, tilpasning af adgangen til indhentelse og registrering af oplysninger i Køretøjsregisteret, afskaffelse af befordringsfradrag m.v. for skattefritagne personer m.v.

25.02.2015 L 144: Tilpasninger til engrosmodellen m.v. og indførelse af omvendt betalingspligt på gas- og elmarkedet

28.01.2015 L 123: Importmoms på dansksprogede magasiner, tidsskrifter og lignende sendt fra lande uden for EU og bemyndigelse til lempelse og fritagelse vedrørende faktureringspligt

08.10.2014 L 9: Udvidelse af indberetningspligterne vedrørende finansielle produkter, ændring af indberetningspligten vedrørende modtagere af renter og afgivelse af regnskabsoplysninger om moms i forbindelse med selvangivelsen m.v.

12.03.2014 L 153: Ændring af leveringsstedet for elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester solgt til private, One Stop Shop-ordning, udvidelse af definitionen af investeringsgoder, ophævelse af ordningen for udenlandsk indregistrerede turistbusser m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?