B 116: Højere støtte til erhvervsrettet efter- og videreuddannelse (Forslag til folketingsbeslutning om højere støtte til erhvervsrettet efter- og videreuddannelse.)

B 116: Støtte til videreuddannelse

STATUS I FOLKETINGET

Bortfaldet

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 116

Fremsat af: Rosa Lund (EL), Henning Hyllested (EL)

Fremsat dato: 27.03.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Undervisningsministeriet

Udvalg: Børne- og Undervisningsudvalget (BUU)

B 116 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen at hæve VEU-godtgørelsen svarende til 100 pct. af den højeste dagpengesats.

Bemærkninger til forslaget

Som samfund har vi brug for at uddanne og efteruddanne den danske arbejdskraft, så lønmodtagerne er rustet til de opgaver, der venter forude. Samtidig bør vi sikre ufaglærte en uddannelse, så deres arbejdsbetingelser og livsbetingelser øges.

Den helt store barriere for erhvervsrettet efter- og videreuddannelse er, at den støtte, man kan få under uddannelse, kun svarer til 80 pct. af den højeste dagpengesats, hvilket gør det umuligt for mange mennesker at gå fra fuldtidsarbejde og løn til en meget lav indkomst.

Derfor skal støtten hæves til 100 pct. af højeste dagpengesats, som den var før Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti med genopretningspakken i 2010 satte støtten ned.

Ifølge svar på Børne- og Undervisningsudvalget alm. del – spørgsmål 13, 2011-12, vil en forhøjelse af satsen til VEU-godtgørelsen medføre statslige udgifter på 140 mio. kr. årligt (2013-tal).

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
27.03.15
1. behandling
26.05.15
2. behandling
04.06.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
27.03.15
Afstemning start
27.05.15
Afstemning slut
04.06.15

Emneord: veu-godtgørelsen uddannelsesstøtte

Relaterede forslag:

25.02.2016 L 127: Målretning af målgruppen og nedsættelse af satsen for SVU til videregående uddannelse

25.02.2015 L 149: Statens uddannelsesstøtte til supplering i forbindelse med adgangskurset til ingeniøruddannelserne, hjemmel til elektronisk at indhente oplysninger fra indkomstregisteret og til at samkøre og sammenstille oplysningerne i kontroløjemed m.v.

30.04.2014 L 187: Befordringsrabat og -godtgørelse til studerende ved videregående uddannelser, der berettiger til statens uddannelsesstøtte, og afskæring af godtgørelse efter en kilometersats i perioder med fjernundervisning m.v.

26.02.2014 L 139: Uddannelsesstøtte til uddannelse i udlandet m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?