Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

B 32: Højere straffe for handel med dopingmidler (Forslag til folketingsbeslutning om højere straffe for handel med dopingmidler.)

B 32: Højere straffe for handel med dopingmidler

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 32

Fremsat af: Brian Mikkelsen (KF), Tom Behnke (KF), Benedikte Kiær (KF), Liselott Blixt (DF), Karin Nødgaard (DF), Peter Skaarup (DF)

Fremsat dato: 23.11.2012

Samling: 2012-13

Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (SUU)

B 32 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af 2012, at fremsætte forslag om en forhøjelse af strafferammen for overtrædelse af lov om forbud mod visse dopingmidler fra 2 til 6 år.

Bemærkninger til forslaget

I medierne bringes der jævnligt nye historier om dopingmisbrugere, der pådrager sig svære skader i form af blodpropper, leverskader, mentale forstyrrelser og meget mere. Det medfører store sociale og økonomiske omkostninger for den enkelte, og det medfører store økonomiske udfordringer for det offentlige i form af hospitalsregninger, tab af skatteindtægter, udgifter til økonomisk hjælp osv.

Næsten lige så ofte hører vi om kriminelle grupperinger, der tjener gode penge ved at stjæle eller importere ulovlige dopingmidler og distribuere dem til motionister, der ønsker at skyde genvej til bedre udholdenhed eller større muskler uden tanke for de massive sundhedsmæssige risici, som doping udgør.

Det er et fænomen, som Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti ønsker at bekæmpe med endnu stærkere midler, end der er mulighed for i dag. Forslagsstillerne vil derfor med dette beslutningsforslag forpligte regeringen til at fremsætte lovforslag, som øger strafferammen for overtrædelse af lov om forbud mod visse dopingmidler fra 2 til 6 år.

Det vil betyde, at strafniveauet i sager om handel med dopingmidler vil stemme bedre overens med niveauet for overtrædelse af lovgivningen om handel med euforiserende stoffer. Det sender et tydeligt signal til både de kriminelle og misbrugerne om, at dopingmisbrug er et alvorligt problem, som samfundet vil have bremset, hvilket også Europa-Kommissionen har anbefalet i deres hvidbog om sport fra 2007.

Det vil endvidere betyde, at politiet gives bedre efterforskningsmuligheder, jf. blandt andet retsplejelovens kapitel 71, hvilket vil have en gavnlig effekt på mulighederne for at stille de kriminelle til ansvar for deres handlinger. Det vil ikke alene være mere retfærdigt, men vil også afskrække flere fra at kaste sig ud i denne form for kriminalitet.

Endelig vil en forhøjelse af strafferammen til 6 år være i bedre overensstemmelse med niveauet i vore nabolande som beskrevet i rapporten »Strategy for Stopping Steroids«, hvilket vil forhindre, at Danmark udvikler sig som en international central for handel med ulovlige dopingmidler.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
23.11.12
1. behandling
11.01.13
2. behandling
25.04.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
23.11.12
Afstemning start
19.04.13
Afstemning slut
24.04.13

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?