B 125: Handicaptilgængeligt politisk materiale (Forslag til folketingsbeslutning om handicaptilgængeligt politisk materiale.)

B 125: Handicaptilgængeligt politisk materiale

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 125

Fremsat af: Jakob Sølvhøj (EL), Eva Flyvholm (EL), Pernille Skipper (EL)

Fremsat dato: 04.04.2016

Forkastet dato: 04.06.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet

Udvalg: Social- og Indenrigsudvalget (SOU)

B 125 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af 2016 at fremsætte lovforslag, der sikrer, at opstillingsberettigede partier udvikler materialer, som også kan læses af blinde og mennesker med intellektuelle funktionsnedsættelser eller læsehandicap. Til formålet oprettes en demokratipulje på 3 mio. kr., hvor opstillingsberettigede partier kan søge om midler til at udvikle tilgængelige materialer.

Bemærkninger til forslaget

Danmark lever fortsat ikke op til FN’s handicapkonventions artikel 29 (bekendtgørelse af FN-konvention af 13. december 2006 om rettigheder for personer med handicap), som fastslår, at mennesker med handicap skal kunne deltage i det politiske liv på lige fod med alle andre.

For mange vælgere er adgang til information om det politiske liv og de politiske partier stærkt begrænset af, at materialerne er for svære at forstå eller ikke er tilgængelige i formater, der kan læses af blinde. Det medfører en stor barriere i forhold til at sikre, at alle kan deltage i demokratiet på lige fod.

Derfor skal opstillingsberettigede partier pålægges at udvikle materialer, der også kan læses af mennesker med synshandicap, intellektuelle funktionsnedsættelser eller læsehandicap.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til forslaget beløber sig til 3 mio. kr. i form af en demokratipulje, så opstillingsberettigede partier kan søge om midler til at udvikle tilgængelige materialer. Det foreslås, at omkostningen ved forslaget finansieres af det økonomiske råderum.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
04.04.16
1. behandling
09.05.16
2. behandling
03.06.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
04.04.16
Afstemning start
11.04.16
Afstemning slut
03.06.16

Emneord: handicap

Relaterede forslag:

04.04.2016 B 143: Forenkling af hjælp til børn med handicap

04.04.2016 B 126: Fysisk tilgængelighed til valghandlinger

04.02.2016 B 60: Anvendelse af tro og love-erklæringer ved genbevilling af hjælpemidler og handicapbiler efter servicelovens §§ 112 og 114

23.11.2015 B 36: Opsættende virkning i klagesager for borgere med handicap

23.11.2015 B 32: Ændring af valglovene, så personer med handicap gives mulighed for at stemme med den hjælp, de selv ønsker

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?