B 3: Halvering af genoptjeningsperioden for arbejdsløshedsdagpenge (Forslag til folketingsbeslutning om halvering af genoptjeningsperioden for arbejdsløshedsdagpenge.)

B 3: Genoptjening af dagpenge

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Afstemning

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 3

Fremsat af: Christian Juhl (EL), Stine Brix (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Finn Sørensen (EL)

Fremsat dato: 08.10.2014

Forkastet dato: 14.11.2014

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Beskæftigelsesministeriet

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget (BEU)

B 3 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen at fremsætte lovforslag om forkortelse af genoptjeningsperioden for dagpenge ved arbejdsløshed til 6 måneder (26 uger) i de kommende 2 år. Merudgifterne finansieres af finanslovens § 35.11.14, Reserve til finansloven for 2015.

Bemærkninger til forslaget

Da dagpengeperioden i 2010 blev forkortet til 2 år og arbejdskravet for genoptjening blev fordoblet, forudsatte den daværende regering, at 2.000-4.000 personer ville blive ramt af ændringerne. I bemærkningerne til lovforslaget om optjeningsperioden, L 224 (2009-10), forudsatte regeringen, at 2.200 personer ville blive ramt. Der henvises endvidere til L 222 (2009-10) – svar på spørgsmål 2.

Dette tal er pr. 1. juni 2014 opgjort til 41.028 personer, jf. jobindsats.dk. Heraf har kun 3 pct. eller 1.101 personer været i stand til at genoptjene dagpengeretten. AK-Samvirke har udarbejdet en prognose, der siger, at 1.200 personer vil miste dagpengeretten hver måned de kommende år svarende til ca. 14.000 personer årligt. Der henvises til faktaark om dagpenge fra AK-Samvirke den 3. september 2014, der er baseret på tal fra jobindsats.dk http://www.ak-samvirke.dk/sites/ak-samvirke.omega.oitudv.dk/files/dokumenter/artikler/faktaark_dp_0. pdf

Når forudsætningerne for lovgivningen i den grad har vist sig forkerte, er der al mulig grund til, at Folketinget ændrer lovgivningen.

Dette beslutningsforslag sigter mod at halvere genoptjeningskravet frem til det kommende udspil om dagpengeregler fra den af regeringen nedsatte dagpengekommission, hvilket vil gøre det væsentlig lettere for forsikrede ledige at genoptjene retten til dagpenge.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
08.10.14
1. behandling
2. behandling

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
08.10.14
Afstemning start
15.10.14
Afstemning slut

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 27. oktober 2014

Emneord: dagpenge arbejdsløshed arbejdsmarkedsydelser arbejdsløshedsdagpenge genoptjening

Relaterede forslag:

15.11.2016 L 63: Tidspunkt for skift af dagpengesats for unge under 25 år og ph.d.-studerendes ret til arbejdsløshedsdagpenge

02.05.2016 L 182: Forlængelse af forsøg med ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser m.v.

02.05.2016 L 181: Fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem, månedsudbetaling af dagpenge m.v.

18.05.2015 L 205: Midlertidig jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode

08.10.2014 L 13: Ændring af formue- og fradragsregler ved efterbetaling af offentlige forsørgelsesydelser og øvrige offentlige sociale ydelser m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?