B 150: Gratis test for pesticidrester som led i kostrådgivning til gravide (Forslag til folketingsbeslutning om gratis test for pesticidrester som led i kostrådgivning til gravide.)

B 150: Test for pesticidrester

STATUS I FOLKETINGET

Bortfaldet

STATUS I PARLAMENTET.DK

Afstemning

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 150

Fremsat af: Søren Egge Rasmussen (EL), Eva Flyvholm (EL), Maria Reumert Gjerding (EL), Peder Hvelplund (EL), Henning Hyllested (EL), Pernille Skipper (EL), Søren Søndergaard (EL), Finn Sørensen (EL), Nikolaj Villumsen (EL)

Fremsat dato: 04.04.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet

Udvalg: Miljø- og Fødevareudvalget (MOF)

B 150 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...


Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen at indføre et gratis tilbud om test af indhold af pesticidrester i urin til alle kvinder, som påtænker at blive eller er gravide. Testen skal danne grundlag for kostrådgivning m.m., så kvinderne kan reducere indtagelsen af pesticider, som kan skade barnet.

Bemærkninger til forslaget

Siden 1985 har kvinder i Slesvig-Holsten haft tilbud om at få foretaget gratis analyse af deres modermælk for en række farlige kemikalier. Dette forslag er inspireret heraf.

Danske forbrugere er i dagligdagen omgivet af fødevarer, som indeholder pesticidrester.

Danske forskere har indtil nu fundet dokumentation for, at 214 stoffer har skadelig virkning på hjernen. Af disse er de 102 stoffer, som indgår i pesticider. I bilaget er listet disse 102 stoffer (www.braindrain.dk). Når der er så mange stoffer, der indgår i pesticider, på listen, skyldes det, at disse pesticider er udviklet med henblik på at skade insekters hjerne. Det er den måde, stofferne bekæmper skadedyr på, og de har den samme effekt på den menneskelige hjerne.

Blandt dokumentationen for de skadelige virkninger kan fremhæves fra bogen »KEMI på hjernen – ud over enhver forstand« (2015) af Philippe Grandjean og Pernille Hermann, at børn, der som fostre har været udsat for flere pesticider end andre fostre, har en række symptomer på dårligere udvikling af hjernen. Det konkluderes, at hjernen er særlig sårbar over for hjernegifte i den tidlige udviklingsfase. Børnene må resten af livet leve med en lavere intelligenskvotient (IQ).

Reglerne i Danmark siger, at gravide ikke må arbejde med farlige stoffer som pesticider. Men gravide er jo oftest et stykke henne i graviditeten, før den konstateres.

Mange farlige pesticider er forbudt i Danmark, men alligevel kan de i dag måles i danske urinprøver. Det skyldes, at der importeres mange fødevarer, hvor der har været anvendt pesticider. Danske kvinder indtager således pesticider, som er erkendt farlige, og som er forbudte herhjemme. Det påvirker deres ufødte barn i en negativ retning. Gravide bør derfor undgå fødevarer med pesticidrester.

Der er meget lidt viden om, hvor meget miljøpåvirkning er skyld i hjerneskader, og hvor meget der skyldes arvelige sygdomme. De danske forskere har endvidere opgjort, at hjerneskader koster det danske samfund op til 50 mia. kr. årligt. Dette skyldes primært ældre borgere, der rammes af Parkinsons sygdom eller Alzheimers sygdom.

Men hjerneskader hos nyfødte børn koster også samfundsudgifter i tabt indkomst som følge af lavere IQ. Ifølge forskerne kan det anslås, at pesticidresterne, som danske kvinder indtager, i gennemsnit betyder, at danske børn fødes med en IQ, der er knap 1 IQ-point lavere, end hvis barnet ikke havde været udsat for pesticidpåvirkningen. Forskerne har beregnet, at dette tab af intelligens koster det danske samfund mellem 5 og 10 mia. kr. Det er således meget store beløb, samfundet kan tjene ved en korrekt forebyggende indsats, der forhindrer, at gravide kvinder indtager pesticidrester.

Dette forslag skal ses som et af flere mulige forebyggende tiltag. Forslaget har til sigte, at kvinder hjælpes mere end nu til at undgå at indtage skadelige mængder af pesticidrester.

En individuel rådgivning om, hvilke fødevarer den enkelte kvinde bør undgå, kan forbedres markant, såfremt kvinderne får tilbud om måling af deres urin for farlige stoffer. Tilbuddet skal omfatte såvel kvinder, som påtænker at blive gravide, som kvinder, der er konstateret gravide.

Ud over at være et supplement til de eksisterende undersøgelsestilbud til gravide vil tilbuddet også rettes mod kvinder, som planlægger at blive gravide. Dermed forebygges hjerneskader i de helt tidlige faser af en graviditet, hvor kvinden i dag ofte først modtager rådgivning og tilbud nogle måneder henne i graviditeten.


Bilag 1

Pesticidstoffer med skadelig virkning på hjernen

Stoffer med (*) betyder, at stoffet produceres i stor mængde.

Acetamiprid

Aldicarb (Temik)

Aldrin

Amitraz

Avermectin

Bensulide

Bromophos (Brofene)

Carbaryl (Sevin)*

Carbofuran (Furadan)*

Carbophenothion (Trithion)

a-Chloralose

Chlordane

Chlorfenvinphos

Chlormephos

Chlorothion

Chlorpyrifos (Dursban, Lorsban)*

Coumaphos

Cyhalothrin (Karate)

Cyolane (Phospholan)

Cypermethrin

Deltamethrin (Decamethrin)

Demeton-S-methyl

Dialifor

Diazinon*

Dichlofenthion

1,2-Dibromo-3-chloropropane (DBCP)

Dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT)*

2,4-Dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D)*

1,3-Dichloropropene*

Dichlorvos (DDVP, Vapona)

Dieldrin

Dimefox

Dimethoate*

4,6-Dinitro-o-cresol

Dinoseb*

Dioxathion

Disulfoton

Edifenphos

Emamectin

Endosulfan (Thiodan)*

Endothion

Endrin

Ethiofencarb (Croneton)

Ethion

Ethoprop

O-Ethyl O-(4-nitrophenyl)

Phenylphosphonothioate (EPN)

Fenitrothion

Fensulfothion

Fenthion*

Fenvalerate

Fipronil (Termidor)

Fonofos

Formothion

Glyphosate

Heptachlor

Heptenophos

Hexachlorobenzene*

Hexaconazole

Imidacloprid

Isobenzan

Isolan

Isoxathion

Kepone (Chlordecone)

Leptophos

Lindane (?-Hexachlorocyclohexane)*

Merphos*

Metaldehyde*

Methamidophos*

Methidathion (Suprathion)

Methomyl

Methyl bromide*

Methyl parathion (Parathion-methyl)*

Mevinphos

Mexacarbate (Zectran)

Mipafox

Mirex

Monocrotophos

Naled

Nicotine

Oxydemeton-methyl

Parathion*

Pentachlorophenol

Phorate

Phosphamidon (Dimecron)

Propaphos

Propoxur (Baygon)*

Pyriminil (Pyrinuron, Vacor)

Sarin

Schradan

Soman

Sulprofos

Systox (Demeton)

Tebupirimfos

Tefluthrin

Terbufos

Tetramethylenedisulfotetramine

Thiram*

Toxaphene

2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid (2,4,5-T)

Trichlorfon

Trichloronate

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
04.04.16
1. behandling
12.05.16
2. behandling

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
04.04.16
Afstemning start
11.04.16
Afstemning slut

Emneord: pesticider graviditet

Relaterede forslag:

31.03.2016 L 165: Styrket indsats for gravide med et misbrug af rusmidler

31.03.2016 B 118: Reduktion af miljø- og sundhedsbelastning fra pesticider

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?