B 48: Gennemførelse af initiativerne i planen »Dansk velfærd i Europa« (Forslag til folketingsbeslutning om gennemførelse af initiativerne i planen »Dansk velfærd i Europa«.)

B 48: Dansk velfærd i Europa

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 48

Fremsat af: Kenneth Kristensen Berth (DF), Peter Kofod Poulsen (DF), Christina Egelund (LA), Joachim B. Olsen (LA), Rasmus Jarlov (KF), Mai Mercado (KF)

Fremsat dato: 04.12.2015

Vedtaget dato: 21.04.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Beskæftigelsesministeriet

Udvalg: Europaudvalget (EUU)

B 48 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...


Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af indeværende folketingsår at have påbegyndt gennemførelsen af de initiativer, der blev aftalt mellem partierne Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Konservative den 11. juni 2015 i planen »Dansk velfærd i Europa«. Initiativerne er følgende:

– Indføre optjeningsprincipper, hvor det er muligt, med afsæt i en fuldstændig kortlægning af danske velfærdsydelser, som andre EU-borgere kan få ret til uden længere ophold eller beskæftigelse i Danmark.

– Sikre dagpengeregler, så EU-borgere ikke fremover kan opnå fuld ret til danske dagpenge efter bare få ugers medlemskab af en a-kasse og fuldtidsarbejde i Danmark.

– Lave et nabotjek af sammenlignelige EU-landes regler og praksis for adgangen til velfærdsydelser til andre EU-borgere, eksempelvis kravet til den ugentlige beskæftigelse for at få ret til danske velfærdsydelser, der i øjeblikket kan være så lavt som 10-12 timer om ugen.

– Bakke op om den britiske regerings indsats for at forhandle en ny ordning for Storbritannien i EU. Det er afgørende for danske interesser, at Storbritannien – som er en af vores væsentligste allierede – forbliver centralt placeret i EU-samarbejdet. En britisk løsning vil også kunne bane vej for mere grundlæggende løsninger på udfordringerne eksempelvis vedrørende vandrende arbejdstagere.

– Gøre det til en topprioritet at samle en alliance af ligesindede EU-lande som f.eks. Storbritannien, Holland, Tyskland, Østrig og Finland og sammen arbejde for, at EU ikke udvikler sig i retning af en social union.

– Arbejde for at få taget EU-reglerne for velfærdsydelser til vandrende arbejdstagere op til revision snarest muligt. Revisionen skal bl.a. sigte efter at give større muligheder for at lave optjeningsprincipper, at begrænse mulighederne for »eksport« af velfærdsydelser og at indeksere velfærdsydelserne efter leveomkostningerne i det land, hvori ydelsen modtages.

Bemærkninger til forslaget

Formålet med beslutningsforslaget er at sikre, at alle initiativerne i planen »Dansk velfærd i Europa«, som partierne Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti fremlagde den 11. juni 2015, bliver gennemført. Forslagsstillerne er bekendt med, at regeringen er begyndt at gennemføre nogle af initiativerne. Det drejer sig om det første initiativ om at indføre optjeningsprincipper og det fjerde initiativ om at give opbakning til den britiske regering. Planen blev lanceret under valgkampen til folketingsvalget i 2015 med det formål at signalere en mere EU-skeptisk linje blandt aftalepartierne. Forslagsstillerne mener dog, at regeringen har været meget tilbageholdende med de resterende initiativer, og ønsker derfor at få sat skub i samtlige af de aftalte initiativer. Den samlede plan »Dansk velfærd i Europa« kan læses nedenfor.

»Dansk velfærd i Europa

Vi er langtfra enige om alting i forhold til EU. Men vi er enige om, at hvis Danmark får en ny regering efter folketingsvalget den 18. juni, vil vi sammen stå bag Storbritanniens og andre ligesindede landes arbejde for at sikre, at EU ikke bliver en social union. Vi vil også sikre, at Danmark bliver en aktiv støtte for Storbritannien i arbejdet for at få en aftale med EU, som briterne kan støtte ved en folkeafstemning senest i 2017. Alternativet er en mulig britisk udmeldelse af EU, som ingen af os ønsker.

Danmark er medlem af EU – sådan skal det fortsat være – der er fordele for Danmark i at være med. Men samtidig må det konstateres, at det europæiske samarbejde er udfordret.

Hensigten med arbejdskraftens frie bevægelighed er, at vi kan trække på hinandens ressourcer men ikke på hinandens kasser. Vi ønsker et EU, hvor folk kan søge derhen, hvor der mangler ledige hænder, men vi vil ikke have et EU, hvor folk søger derhen, hvor de sociale ydelser er gode.

I de seneste 7-8 år er udviklingen gået i retning af, at flere EU-borgere får danske velfærdsydelser som eksempelvis dagpenge, kontanthjælp og børnecheck. Der skal være et rimeligt forhold mellem at bidrage positivt og at kunne modtage. Derfor vil vi indlede arbejdet for at sikre, at danske velfærdsydelser forbliver i Danmark og går til dem, som arbejder, bor og bidrager til Danmark i en længere periode.

Arbejde for at danske velfærdsydelser bliver i Danmark

Et nyt flertal vil arbejde for at sikre, at danske velfærdsydelser forbliver i Danmark og går til dem, som arbejder, bor og bidrager til Danmark i en længere periode. Denne målsætning skal både sikres ved at ændre dansk lovgivning og ved at opbygge alliancer med ligesindede lande, så vi indenfor fællesskabet kan præge europæisk lovgivning, så der eksempelvis kan laves optjeningsprincipper mv.

I Danmark vil vi:

– Indføre optjeningsprincipper hvor det er muligt med afsæt i en fuldstændig kortlægning af danske velfærdsydelser, som andre EU-borgere kan få ret til uden længere ophold eller beskæftigelse i Danmark.

– Sikre dagpengeregler så EU-borgere ikke fremover kan opnå fuld ret til danske dagpenge efter bare få ugers medlemskab af en a-kasse og fuldtidsarbejde i Danmark.

– Lave et nabotjek af sammenlignelige EU-landes regler og praksis for adgangen til velfærdsydelser til andre EU-borgere eksempelvis kravet til den ugentlige beskæftigelse for at få ret til danske velfærdsydelser, der i øjeblikket kan være så lavt som 10-12 timer om ugen.

I EU vil vi:

– Bakke op om den britiske regerings indsats for at forhandle en ny ordning for Storbritannien i EU. Det er afgørende for danske interesser, at Storbritannien – som er én af vores væsentligste allierede – forbliver centralt placeret i EU-samarbejdet. En britisk løsning vil også kunne bane vej for mere grundlæggende løsninger på udfordringerne eksempelvis vedr. vandrende arbejdstagere.

– Gøre det til en topprioritet for en ny regering at samle en alliance af ligesindede EU-lande som fx Storbritannien, Holland, Tyskland, Østrig og Finland og sammen arbejde for, at EU ikke udvikler sig i retning af en social union.

– Arbejde for at få taget EU-reglerne for velfærdsydelser til vandrende arbejdstagere op til revision snarest muligt. Revisionen skal bl.a. sigte efter at give større muligheder for at lave optjeningsprincipper, begrænse mulighederne for »eksport« af velfærdsydelser, og at velfærdsydelserne skal kunne indekseres efter leveomkostningerne i det land, hvori ydelsen modtages.«

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
04.12.15
1. behandling
02.02.16
2. behandling
21.04.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
04.12.15
Afstemning start
11.12.15
Afstemning slut
21.04.16

Emneord: velfærd

Relaterede forslag:

06.05.2014 B 117: Pålægge regeringen at kræve et velfærdsforbehold i EU

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?