B 17: Genindførelse af omkostningsgodtgørelse til virksomheder og fonde i skattesager (Forslag til folketingsbeslutning om genindførelse af omkostningsgodtgørelse til virksomheder og fonde i skattesager.)

B 17: Godtgørelse for sager mod SKAT

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 17

Fremsat af: Torsten Schack Pedersen (V), Dennis Flydtkjær (DF), Ole Birk Olesen (LA), Brian Mikkelsen (KF)

Fremsat dato: 06.11.2013

Forkastet dato: 11.06.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Skatteministeriet

Udvalg: Skatteudvalget (SAU)

B 17 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen i indeværende folketingssamling at fremsætte forslag om, at der sikres fuld omkostningsgodtgørelse for udgifter til virksomheder og fonde, som vinder sager mod SKAT i det administrative klagesystem.

Bemærkninger til forslaget

Der er i den seneste tid blevet rejst en række spørgsmål om grundlæggende retssikkerhedsmæssige forhold på skatteområdet. For forslagsstillerne er det afgørende, at der er fokus på retssikkerhed på skatteområdet.

Derfor foreslår forslagsstillerne, at der fremover skal være fuld omkostningsgodtgørelse i forbindelse med virksomheders og fondes skattesager, som vindes over skattemyndighederne, ligesom det tidligere har været gældende. Det bør således ikke være en økonomisk belastning at få ret i sin skattesag. Derfor bør der være fuld omkostningsmæssig godtgørelse i disse sager.

For forslagsstillerne er det afgørende, at det ikke skal være forbundet med omkostninger at få ret i forhold til myndighederne. Derfor foreslås det konkret, at regeringen pålægges at fremsætte forslag om at sikre fuld omkostningsgodtgørelse til virksomheder og fonde i vundne skattesager.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
06.11.13
1. behandling
26.11.13
2. behandling
11.06.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
06.11.13
Afstemning start
13.11.13
Afstemning slut
10.06.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 3. juni 2014

Emneord: skat virksomhedsskat

Relaterede forslag:

04.04.2016 B 166: Oprettelse af en taskforce til kontrol af Ubers erhvervsmæssige personbefordring

31.03.2016 B 116: Annullering af planlagte besparelser i SKAT

23.02.2016 L 123: Tilpasning i forhold til EU-retten med hensyn til genbeskatning af underskud i faste driftssteder, definition af datterselskabsaktier og nedsættelse af indkomstskattesatsen på udgående udbytter, indgreb mod omgåelse af udbyttebeskatningen i forbindelse med investering i investeringsinstitutter, justering af indgrebet i virksomhedsordningen og andre justeringer af erhvervsbeskatningen

11.11.2015 L 46: Indførelse af land-for-land-rapportering for store multinationale koncerner, gennemførelse af ændring af direktiv om administrativt samarbejde på beskatningsområdet m.v.

11.11.2015 L 45: Skattemæssig behandling af negative renter, forrentning af pensionsafkastskat og renter vedrørende visse pensionsordninger m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?