B 31: Genindførelse af omkostningsgodtgørelse til virksomheder og fonde i skattesager (Forslag til folketingsbeslutning om genindførelse af omkostningsgodtgørelse til virksomheder og fonde i skattesager.)

B 31: Godtgørelser til virksomheder

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 31

Fremsat af: Torsten Schack Pedersen (V), Ole Birk Olesen (LA), Brian Mikkelsen (KF)

Fremsat dato: 14.11.2014

Forkastet dato: 20.02.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Skatteministeriet

Udvalg: Skatteudvalget (SAU)

B 31 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af 2014 at fremsætte forslag om, at der sikres fuld omkostningsgodtgørelse for udgifter til virksomheder og fonde, som får medhold i sager mod SKAT i det administrative klagesystem.

Bemærkninger til forslaget

Der er i den senere tid blevet rejst en række spørgsmål om grundlæggende retssikkerhedsmæssige forhold på skatteområdet. For forslagsstillerne er det afgørende, at der er fokus på retssikkerhed på skatteområdet.

Derfor foreslår forslagsstillerne, at der fremover skal være fuld omkostningsgodtgørelse, i forbindelse med at virksomheder og fonde får medhold i skattesager mod skattemyndighederne, ligesom det tidligere har været gældende. Det bør således ikke være en økonomisk belastning at få ret i sin skattesag. Derfor bør der være fuld omkostningsmæssig godtgørelse i disse sager.

For forslagsstillerne er det afgørende, at det ikke skal være forbundet med omkostninger at få ret i forhold til myndighederne. Derfor foreslås det konkret, at regeringen pålægges at fremsætte forslag om at sikre fuld omkostningsgodtgørelse til virksomheder og fonde i vundne skattesager.

Det vurderes, at forslaget giver en omkostningslettelse på ca. 50 mio. kr. om året til virksomhederne.

Forslaget foreslås finansieret som led i finansloven for 2015.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
14.11.14
1. behandling
04.12.14
2. behandling
19.12.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
14.11.14
Afstemning start
21.11.14
Afstemning slut
18.12.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2014

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?