B 10: Genetablering af Irak- og Afghanistankommissionen (Forslag til folketingsbeslutning om genetablering af Irak- og Afghanistankommissionen.)

B 10: Irak- og Afghanistankommissionen

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 10

Fremsat af: Eva Flyvholm (EL), Pelle Dragsted (EL), Rune Lund (EL), Pernille Skipper (EL), Søren Søndergaard (EL), Nikolaj Villumsen (EL)

Fremsat dato: 09.10.2015

Forkastet dato: 17.12.2015

Samling: 2015-16

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Forsvarsudvalget (FOU)

B 10 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...


Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen at genetablere Irak- og Afghanistankommissionen. Kommissionen skal arbejde på samme grundlag, som den oprindelig blev nedsat på, således at den kan færdiggøre sit arbejde med at undersøge og redegøre for baggrunden for den danske beslutning om at deltage i krigen i Irak, og hvad danske enheder og myndigheder har foretaget sig i forbindelse med tilbageholdelsen af personer og udleveringen af fanger til tortur og død under krigene i henholdsvis Irak og Afghanistan.

Bemærkninger til forslaget

Beslutningsforslaget er en uændret genfremsættelse af beslutningsforslag B 6 fra folketingsåret 2014-15, 2. samling.

Da regeringen i juni 2015 fremlagde sit regeringsgrundlag »Sammen for fremtiden«, kunne man på side 33 læse: »Regeringen finder, at grundlaget for den danske deltagelse i Irakkrigen og forhold omkring danske soldaters tilbageholdelse af personer under den danske krigsdeltagelse i henholdsvis Irak og Afghanistan allerede er tilstrækkeligt belyst. Regeringen vil derfor nedlægge Irak- og Afghanistankommissionen.«

Med dette pennestrøg smed regeringen 3 års kommis??sionsarbejde i skraldespanden uden nogen særlig veldokumenteret begrundelse. For en politisk neutral betragter kan det måske virke underligt, at regeringen ikke ønsker dette vigtige udredningsarbejde færdiggjort, men var man i tvivl om bevæggrundene, fik man hurtigt et fingerpeg om, hvad der lå bag beslutningen, og det er stærkt bekymrende.

Allerede den 2. juli 2015 kunne Politiken således under overskriften »Hemmeligt notat: Fogh varslede støtte til USA et år før Irakkrigen« fortælle den danske offentlighed om, at den daværende statsminister for VK-regeringen, Anders Fogh Rasmussen, drøftede muligheden for en invasion af Irak med den amerikanske regering og i den forbindelse stillede amerikanerne i udsigt, at Danmark ville støtte invasionen. Det skete vel at mærke i marts 2002, hvilket vil sige, et år før Irakkrigen begyndte, og på et tidspunkt, hvor statsministeren officielt gav udtryk for, at der ikke var taget stilling til en mulig dansk deltagelse i en krig i Irak.

Et par dage efter, den 5. juli 2015, kunne Jyllands-Posten i artiklen »Aftalen, der ikke måtte komme frem« endvidere afsløre, at Forsvarsministeriet og Forsvarskommandoen i 2007-08, under den tidligere VK-regerings ledelse, bestræbte sig på at undgå, at Folketinget og offentligheden fik kendskab til, at forsvaret samarbejdede med det kontroversielle private sikkerhedsfirma Blackwater; et sikkerhedsfirma, som ifølge undersøgelser fra den amerikanske kongres og FBI havde et blakket ry, og som blev beskyldt for uprovokeret at have skudt og dræbt 17 og såret 20 civile irakere i Baghdad.

Noget tyder således på, at den danske krigsdeltagelse i Irak og Afghanistan langtfra er tilstrækkeligt belyst, således som regeringen ellers påstår i sit regeringsgrundlag. I lyset af de nævnte afsløringer i dagspressen ligger det derimod snublende nær at tolke regeringens beslutning om at nedlægge Irak- og Afghanistankommissionen som en belejlig måde at undgå en nærmere granskning af den tidligere VK-regerings ageren i månederne op til invasionen af Irak og af regeringens beslutninger under krigene.

At sende danske soldater i krig er imidlertid så alvorlig en beslutning, at den danske befolkning og ikke mindst de soldater, som har sat livet på spil i Irak og Afghanistan, har krav på at få indblik i de ansvarlige politikeres beslutninger og hvordan regeringen og danske enheder og myndigheder har ageret i forbindelse med krigsdeltagelsen.

Med nedlæggelsen af Irak- og Afghanistankommissionen lever regeringen ikke op til sit ansvar som regering over for den danske befolkning, de danske soldater, der har været udsendt, eller de pårørende eller efterladte til danske soldater, der har mistet livet eller pådraget sig skader i forbindelse med deres udsendelse.

Med dette beslutningsforslag giver Enhedslisten regeringen en chance for at rette op på den fejltagelse, det er at nedlægge Irak- og Afghanistankommissionen.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
09.10.15
1. behandling
13.11.15
2. behandling
17.12.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
09.10.15
Afstemning start
16.10.15
Afstemning slut
17.12.15

Emneord: irak afghanistan undersøgelseskommission

Relaterede forslag:

12.04.2016 L 171: Nedsættelse af en hurtigtarbejdende undersøgelsesgruppe vedrørende branden på »Scandinavian Star«

30.03.2016 B 108: Udsendelse af yderligere danske militære bidrag til støtte for indsatsen mod ISIL i Irak og Syrien

12.01.2016 B 52: Offentliggørelse af Irak- og Afghanistankommissionens dokumenter

09.07.2015 B 6: Genetablering af Irak- og Afghanistankommissionen

21.04.2015 B 164: Nedlæggelse af Irak- og Afghanistankommissionen

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?