B 126: Fysisk tilgængelighed til valghandlinger (Forslag til folketingsbeslutning om fysisk tilgængelighed til valghandlinger.)

B 126: Tilgængelighed til valghandlinger

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 126

Fremsat af: Jakob Sølvhøj (EL), Eva Flyvholm (EL), Pernille Skipper (EL)

Fremsat dato: 04.04.2016

Forkastet dato: 02.06.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet

Udvalg: Social- og Indenrigsudvalget (SOU)

B 126 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af 2016 at fremsætte lovforslag, der sikrer, at alle folkeafstemninger og valg til kommuner, regioner, Folketinget og Europa-Parlamentet fremover afholdes på steder, der er fysisk tilgængelige for gangbesværede og kørestolsbrugere.

Bemærkninger til forslaget

Danmark lever fortsat ikke op til FN’s handikapkonventions artikel 29 (bekendtgørelse af FN-konvention af 13. december 2006 om rettigheder for personer med handicap), som fastslår, at mennesker med handicap skal kunne deltage i det politiske liv på lige fod med alle andre. For noget så simpelt som at kunne komme til dér, hvor valghandlingerne foregår, er for en række borgere med handicap umuligt, idet mange valgsteder har trapper og smalle døre.

De eksisterende lappeløsninger er utilstrækkelige. Det sikrer ikke lige adgang til demokratiet, hvis borgere med handicap, der ofte har ekstra udfordringer i forbindelse med transport, skal rejse til valgsteder længere væk. Derudover er det både uværdigt og uforeneligt med hemmelig afstemning, når borgere i kørestol andre gange ender med at stemme under åben himmel, fordi stemmeboksene er utilgængelige.

Valghandlingerne er omdrejningspunktet for vores danske demokrati. Derfor skal alle vælgere have adgang til at stemme på samme sted og samme tid og på lige fod.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes ingen udgifter forbundet med forslaget, idet der ikke skal opføres nye bygninger, men alene tænkes i eksisterende og tilgængeligt byggeri, når valgsteder vælges.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
04.04.16
1. behandling
09.05.16
2. behandling
31.05.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
04.04.16
Afstemning start
11.04.16
Afstemning slut
31.05.16

Emneord: handicap

Relaterede forslag:

04.04.2016 B 143: Forenkling af hjælp til børn med handicap

04.04.2016 B 125: Handicaptilgængeligt politisk materiale

04.02.2016 B 60: Anvendelse af tro og love-erklæringer ved genbevilling af hjælpemidler og handicapbiler efter servicelovens §§ 112 og 114

23.11.2015 B 36: Opsættende virkning i klagesager for borgere med handicap

23.11.2015 B 32: Ændring af valglovene, så personer med handicap gives mulighed for at stemme med den hjælp, de selv ønsker

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?